وقتی بایدن همراه خود منصفانه آدم خارق العاده بازو می دهد!


به گزارش نیویورک پست، بر ایده ویدئویی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مراسم آشکار شده است، جو بایدن ۷۹ ساله پنجشنبه ساعت شب در یکی اجتناب کرده اند دانشکده های دولتی در گرینزبورو کارولینای شمالی سخنرانی کرد کدام ممکن است حدود ۴۰ دقیقه اندازه کشید. تمام شد و همراه خود وجود نبود هیچ انسانی سوگند شخصی را برگرداند و دستش را دراز کرد و همراه خود آدم خارق العاده مصافحه کرد.

بر ایده این فیلم، در حالی کدام ممکن است بازو بایدن برای بازو دادن دراز شده بود، {هیچ کس} حضور نداشت و هیچکس اجتناب کرده اند باند الهام بخش کننده برای استقبال اجتناب کرده اند رئیس جمهور آمریکا به او نیامد.

نیویورک پست گزارش می دهد کدام ممکن است رئیس جمهور ۷۹ ساله اجتناب کرده اند زمان حق ورود به کاخ سفید همراه خود خطاها فراوان شخصی خبرساز شده است.

در نوامبر سال قبلی، بایدن، مسلما مسن‌ترین رئیس‌جمهور گذشته تاریخی آمریکا، در نیوجرسی در مخالفت با منصفانه شخصیت خارق العاده سخنرانی کرد.

انتهای پیام