وزیر امور خارجه قطر: از مذاکرات منطقه ای ایران استقبال می کنیم – شما آنلاین


به گزارش ایسنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر شامگاه چهارشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران در تهران تاکید کرد: از گفت وگوی منطقه ای ایران استقبال می کنیم.
وی ادامه داد: ما می خواهیم ارتباط ما با کشورهای همسایه به طور مستمر رشد کند. رشد سریع روابط بین کشورهای منطقه می تواند به نفع کشور ما باشد.

این تمام خواهد شد.