واگذاری پایین برای مونتاژ ۱۱۰۰۰۰ واحد نهضت سراسری برای نمایندگی مسکن


به گزارش ایسنا، سهم نمایندگی مسکن مهر انقلاب اسلامی در ساختار ۴ میلیون واحدی نهضت سراسری مسکن ۴۰۰ هزار واحد است. به آموزش داده شده است حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری نمایندگی مسکن، ۱۱۰ هزار واحد پایین عرضه داده شده و به این نمایندگی واگذار شده است. برای این انواع پایین نیز حدود ۶۲ هزار متقاضی حاضر دادیم.

سهرابی اوایل اسفندماه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آموزش داده شده است بود کدام ممکن است اولین سرمایه گذاری های قم توسط نمایندگی مسکن در قم ساخته تبدیل می شود. در ژوئن ۱۴۰۱ افتتاح تبدیل می شود.

بر ایده ادعا فعلی وی، تاکنون این ساختار برای حدود ۶۰ هزار متقاضی تعیین شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اخذ مجوز به همان اندازه اجرای موسسه در سطوح مختلف اجرایی هستند.

معاون مسکن شهری نمایندگی سهامی مسکن تصریح کرد: در تفاهم نامه ای کدام ممکن است بین نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری تهران منعقد شد، حدود ۱۰ هزار واحد در احساس های شهری همراه خود انتخاب احساس فرسوده ساخته تبدیل می شود. تهران و به همان اندازه خرداد ۷۰۰۰ واحد تولید دیگری هم تمیز تبدیل می شود.

نمایندگی مسکن وظیفه اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن را تقریبا در تمامی شهرها علاوه بر این تهران بر عهده دارد. در شهرهای قم، کرمانشاه و اصفهان نیز ساختار های نهضت سراسری مسکن همراه خود حاضر تسهیلات به همان اندازه سقف ۴۰۰ میلیون تومان در جاری اجراست. ساختار نهضت سراسری مسکن نیز در برخی اجتناب کرده اند امکانات استان ها همراه خود کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان و در شهرهای تولید دیگری همراه خود کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اجتناب کرده اند جمله شهرهای زنجان و سیرجان اجرا تبدیل می شود.

انتهای پیام