واکنش خاندوزی به سود ۲۱.۳۱ درصدی بین بانکی – شما آنلاین هستید


به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه سود بین بانکی از ۲۱ درصد گذشت و به ۲۱.۳۱ درصد رسید، اظهار کرد: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییری نکرده است. و برای حل مشکل در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد.

مداوم