والیبالیست های زن پس از سه سال دوری اجتناب کرده اند رقبا ها در جستجوی سکو در پاراآسیا هستند


مریم ایرانمنش در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد وضعیت بانوان مراقبت از ورزشی های پاراآسیایی آسیایی اظهار کرد: ششمین مرحله اردوی کنار هم قرار دادن سازی این کارکنان در فدراسیون جانبازان و معلولان در جاری برگزاری است و الگو گیمرها رو به {افزایش است}. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بانوان والیبالیست سه سال است کدام ممکن است در هیچ تورنمنت خارج از درب نمایندگی نکرده اند، سعی کرده ایم همراه خود پیش سوراخ بینی ۱۱ مرحله اردو، مخلوط کردن خوبی را مراقبت از ورزشی های آسیایی کنار هم قرار دادن کنیم.

سرمربی کارکنان سراسری والیبال بانوان همراه خود ردیابی به حضور بانوان در مسابقات جهانی به میزبانی بوسنی اظهار داشت: امسال جدا از ورزشی های نیمه آسیایی چین، مسابقات جهانی آبان ماه را هم داریم کدام ممکن است ممکن است هر کدام را دارید. رویداد ها.”

ایرانمانچ در {پاسخ به} این سوال کدام ممکن است این کارکنان نسبت به ورزشی های آسیایی جاکارتا چقدر اصلاح کرده است، افزود: در جاری حاضر حدود ۶۰ سهم کارکنان جوان و خوش شکل هستند. در ورزشی های آسیایی جاکارتا دوم شدیم و در این دوران سعی داریم همراه خود محافظت رتبه دوم بهتر از انجام شخصی را حاضر دهیم.

وی در {پاسخ به} این سوال کدام ممکن است چه روزی کارکنان بی نظیر ورزشی های آسیایی خاص تبدیل می شود، اظهار داشت: در اردوی هشتم وضعیت ۱۲ نفر اعزامی به چین خاص تبدیل می شود کدام ممکن است بعد از همه امتحان شده می کنیم ۱۴ نفر را محافظت کنیم. گیمرها به همان اندازه نوک اردوها، با این حال در پایان.” ۱۲ نفر به چین اعزام خواهند شد.

انتهای پیام