واریز ۲۶.۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازنده نهضت ملی مسکن – شما آنلاین هستید


نوع خودرو ، قیمت بازار (Tomans) ، ون خط ۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰ Samand LX 313،۰۰۰،۰۰۰ Samand EF7 349،۰۰۰،۰۰۰ SAMAND EF7 سوخت دوگانه ۴۱۴،۰۰۰،۰۰۰ SAMAND SOREN ELX 300،۰۰۰ صندوق (نوع ۱) Peugeot GLX 405 295،۰۰۰،۰۰۰ Peugeot GLX 405 ، سوخت دوگانه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ […]