واریز مطالبات گندمکاران اردبیلی


مدیرکل خدمات بازرگانی منطقه اردبیل از پرداخت مطالبات گندم کاران منطقه اردبیل خبر داد.

گندمکاران


علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ۹۳ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان اردبیل پرداخت شده است.

وی بیان کرد: با پیگیری استاندار و مدیر شرکت بازرگانی ملی ایران و مجمع نمایندگان منطقه امروز ۹۳ میلیارد تومان از طلب گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد.

مدیرکل خدمات بازرگانی منطقه اردبیل با اعلام این خبر گفت: به زودی مانده قیمت گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز می شود.