واحد دندانپزشکی پلمب ۳ اردبیل


۳ یونیت دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل شناسایی و پلمب شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی ارسال شد.

عمودی

در بازدید کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، ۳ یونیت دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل شناسایی و پس از هماهنگی با پلیس، محل پرکردن مورد نظر و پرونده متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از عموم مردم درخواست می‌کند از مراجعه به واحدها و موسسات درمانی غیرمجاز خودداری کنند و هرگونه تخلف مرتبط با حوزه درمان یا مداخله را بدون مجوز افراد فاقد صلاحیت در مراقبت‌های پزشکی و دندانپزشکی به سامانه وزارت بهداشت گزارش کنند. ۱۹۰ یا به اداره. نظارت بر درمان دانشگاه و اطلاع رسانی به شبکه بهداشت و درمان شهر.