هندبالیست ها برای صعود به پلی آف لیگ برتر انگلیس می جنگند


به گزارش اسنا، اصفهان ادعا به اجتناب کرده اند شنبه ۲۰ فروردین میزبان مرحله سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال پسران انگلیس باشد. {در این} مدت هر نیروی کار ۴ مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} ۵ تفریحی برگزار تبدیل می شود. ادعا به همراه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان این دیدارها بعد اجتناب کرده اند افطار در سه سالن مجزا برگزار شود. بعد از همه باقی مانده است گذشته تاریخی برگزاری مسابقات خاص نیست.

چملی کازرون تاکنون همراه خود ۲۶ امتیاز، فلز سپاهان همراه خود ۲۴ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن اصفهان همراه خود ۲۰ امتیاز در کلاس های اول به همان اندازه سوم قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور شخصی را در مسابقات مقدماتی قطعی کرده اند. نیروی کار های مایس کرمان همراه خود ۱۶ امتیاز، تپاس کل همراه خود ۱۴ امتیاز، فلز سپاهان نوین همراه خود ۱۳ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گشساران همراه خود ۱۰ امتیاز در کلاس های چهارم به همان اندازه هفتم قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید {کدام یک} اجتناب کرده اند این نیروی کار ها می توانند قهرمان شوند. این. هفته. برای حضور در پلی آف امتیاز بیشتری کسب کنید.

سرمربی ذوب آهن اصفهان: امیدوارم شاهد حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث های شخصی نباشیم

حمید صادقی، سرمربی نیروی کار ذوب آهن اصفهان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، دانستن درباره مرحله آخرین در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال انگلیس اظهار داشت: در جاری حاضر سه نیروی کار اول حضور شخصی را در لیگ برتر هندبال قطعی کرده اند. مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نیروی کار میس.نیروی کار کرمان باید وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذغال سنگ طبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان نوین الف به مسابقات مقدماتی مسابقات این مرحله فوق العاده ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۴ نیروی کار برتر انواع شوند.در واقع تفریحی ها خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک {خواهد بود}.برخی نیروی کار ها در در اطراف در گذشته {به دلیل} شرایطی که به وجود به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشان دردسرساز شد، امتیازات را اجتناب کرده اند کف دست دادند، شاید بتوانند شرایط بهتری برای صعود به کف دست آورند. همراه خود نظم خاصی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث خاصی نمی بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلی آف می رسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نیروی کار هایی که تلاش کشیده اند فینال می شوند.

سرمربی سپاهان نوین: اگر میس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاپاس دیر کنند میریم بالا

شهداد مرتجی، سرمربی نیروی کار هندبال سپاهان نوین در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دانستن درباره وضعیت تیمش در فینال فاصله لیگ اظهار داشت: امتحان شده می کنیم در ۴ تفریحی جدیدترین پیروز شویم. اگر آن ۴ مسابقه را ببریم برای نیروی کار ما خوشایند است. سپاهان نوین اولین سال حضورش در لیگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها کم تخصص زیادی داریم. امیدوارم همراه خود ۴ برد خوشایند کار کنیم. بعد از همه اگر مایس کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاپاس کول تفریحی های شخصی را واگذار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر بیایند، نیروی کار ما به مرحله پلی آف صعود خواهد کرد. گچساران هم به مستعد ابتلا به به پلی آف می رسد با این حال کارش دردسرساز تر اجتناب کرده اند سه نیروی کار تولید دیگری است.

* جدول کلاس بندی نیروی کار ها به همان اندازه بالا در اطراف دوم هندبال پسران لیگ برتر انگلیس:

نظامی شهید شمالی کازرون ۲۶ امتیاز
فلز مبارکه سپاهان ۲۴ امتیاز
ذوب آهن اصفهان ۲۰ امتیاز
صنعت مس کرمان ۱۶ امتیاز
زغال تاپاس ۱۴ امتیاز
فلز سپاهان نوین ۱۳ امتیاز
نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گساران ۱۰ امتیاز
آمل حفاظت تندر ۹ امتیاز
ستارگان دشستان ۴ امتیاز
قم ۲ امتیاز بیس خطرناک کرد

* این سیستم هفته سوم در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال:

شنبه ۱۰ فروردین:

ذوب آهن اصفهان – زغال تاپاس

رعد حفاظت آمل – ذوب آهن سپاهان اصفهان

سپاهان نوین اصفهان – نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گچساران. سپاهان نوین اصفهان – نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گشساران

لشکر شهید شملی کازرون – ستارگان دشستان

کریدور نگای قم – تاسیسات تولیدی مس کرمان

دوشنبه ۲۲ آوریل:

ذوب آهن سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان

تاپاس ذغالی – سپاهان نوین اصفهان

ستارگان دشستان – رعد حفاظت آمل

نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گساران – کریدور نجات در قم

صنعت مس کرمان – قوت رام نشده شهید چملی کازرون

چهارشنبه ۱۵ فروردین:

ذوب آهن اصفهان – اصفهان سپاهان نوین

فلز سپاهان اصفهان – ستارگان دشتستان

گردنه نگای قم – تاپاس زغالی

تندر پدافند آمل – صنعت مس کارمان

شهید چملی نیروی زمینی کازرون – نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین جاچساران

جمعه ۱۶ فروردین:

ستارگان دشستان – ذوب آهن اصفهان

سپاهان نوین اصفهان – پاس نگای قم

تاسیسات تولیدی مس کرمان – ذوب آهن سپاهان اصفهان

ذغال طبس – نیروی رام نشده شهید چملی کازرون

نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گساران – تندر پدافند آمل

انتهای پیام