همین الان فینال مهلت پرونده شناسایی در نهضت سراسری مسکن است


به گزارش ایسنا، مهلت پرونده شناسایی در سامانه نهضت سراسری مسکن به نشانی saman.mrud.ir ساعت ۲۴ همین الان ۲۹ اسفندماه ۹۳ برای تمامی اقشار به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به ایسنا گفتن کرده اند کدام ممکن است هیچ تصمیمی {در این} خصوص {وجود ندارد}. گرفته شده است. برای از سرگیری این مهلت

به نظر می رسد مانند است همراه خود ملاحظه به اینکه سرعت پرونده شناسایی در سامانه کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر نامزدها عملا پرونده شناسایی کرده اند، امکان تمدید زمان پرونده شناسایی {وجود ندارد}.

ستاد وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تاکنون شرایط سه گانه ۹۵ درصدی نامزدها را افزایش بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی به کارتل شهرستان منتقل شدند. اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱، شرط ۵ سال سکونت این اشخاص حقیقی در ادارات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای جدید برای تصویب بسته شدن برآورده می شد. این کار در استان ها برای عجله انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پایان دادن به موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح حساب جاری حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چالش های بعدی حاضر تبدیل می شود.

بر مقدمه فینال آمار بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار نفر در این سیستم اقدام سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت سراسری مسکن پرونده شناسایی کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۴۷ هزار نفر شخص مجرد ۲۳ به همان اندازه ۴۵ ساله هستند. علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۹۷۰۰۰ متقاضی خوداشتغال وجود دارند کدام ممکن است طی ۲ ماه قبلی پس اجتناب کرده اند حاضر شرایط پرونده شناسایی، داده ها شخصی را در سامانه ساختار اقدام سراسری مسکن وارد کرده اند.

بازرسی اجمالی نهضت سراسری مسکن

متعاقباً گزارش، قوانین ساخت جهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مسکن (نهضت سراسری مسکن) مصوب ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند این سیستم های کلان مقامات سیزدهم است. همراه خود تلفیق نهضت سراسری مسکن همراه خود اقدام سراسری مسکن، مقامات در تذکر دارد در مدت ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد. موسسه مالی ها باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این سیستم ریزی جهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مسکن اختصاص می دادند.

بر مقدمه فینال آمار حاضر شده اجتناب کرده اند سوی محمود زاده، معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، ۵۳۴ هزار واحد در قالب کار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ هزار واحد در قالب نهضت سراسری مسکن در مجموع ۸۶۴ هزار واحد پایان دادن شده هر دو کنار هم قرار دادن اجرا به همان اندازه بالا سال مارس. ۵، ۲۰۱۰ گزارش شده است کدام ممکن است در ۲ چالش تاکنون حدود ۴۰ هزار واحد افتتاح شده است. به آموزش داده شده است وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی برای عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی پایین تامین شده است. همراه خود هم در ساختار ممکن است، حمایت اجتناب کرده اند نهضت مسکن سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام سراسری ۵.۲ میلیون نفر تاکنون پرونده شناسایی کرده اند.

رهن این مدل ها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای غول پیکر ۴۰۰ میلیون تومان، مناطق مرکزی ۳۵۰ میلیون تومان، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها ۲۵۰ میلیون تومان همراه خود کمتر از ۱۸ نسبت است. بر مقدمه فینال برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت سراسری مسکن ۴.۷ میلیون تومان {خواهد بود}.

انتهای پیام