هشدار چین با اشاره به انقلاب‌های رنگی؛ “آسیای میانه مراقب مداخله توانایی‌های غول پیکر باشد”


به گزارش ایسنا،‌ به نقل اجتناب کرده اند پایگاه راشا تودی، وزیر حفاظت چین در اظهاراتی در جریان سفرش به قزاقستان ذکر شد که پکن همراه خود مداخله خارجی در قزاقستان دیگری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به شیوع “انقلاب‌های رنگی” در بخش آسیای مرکزی خرس محافظت اعتراضات هشدار داد. وی فنگی، وزیر حفاظت چین علاوه بر این قول داده است که اجتناب کرده اند امتحان شده‌های این ملت در راستای “ایمنی اجتناب کرده اند ایمنی سراسری” حمایت تدریجی.

وی فنگی، وزیر حفاظت چین پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان در شهر نورسلطان، نسبت به وجود “توجه‌انداز روشن برای بلند مدت” اجتناب کرده اند بابت روابط دوجانبه ادعا کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به موضوع شبح ناشی اجتناب کرده اند مداخله خارجی صنوبر.

وی خاطر آرم کرد: چین قاطعانه همراه خود نیروهای خارجی که عمداً “انقلاب رنگی” را در قزاقستان تحریک می‌کنند، دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قزاقستان در زمینه متعهد شدن اقدامات مؤثر برای پوشش اجتناب کرده اند ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری اجتماعی شخصی حمایت می‌تدریجی.

او تصریح کرد: ما باید مراقب دخالت برخی توانایی‌های غول پیکر در آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام آنها برای برهم زدن ایمنی آسیای مرکزی باشیم.

اگرچه این وزیر عمیق بیشتری حاضر نکرد با این حال این اظهارات وی حدود سه ماه پس اجتناب کرده اند رخ دادن اعتراضاتی در عمق در قزاقستان تخصصی ایجاد می کند ابتدا همراه خود انگیزه اعتراض به افزایش قیمت بنزین تحریک کردن شد، مطرح شدند. این اعتراضات تخصصی ایجاد می کند ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شدند، در سراسر تعدادی از روز در ماه ژانویه به خشونت کشیده شد. حداقل ۲۲۵ نفر در جریان نبرد همراه خود نیروهای امنیتی طی این اعتراضات کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ نفر تولید دیگری مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

در پی این ناآرامی‌ها گروه پیمان ایمنی مشترک خرس حمایت روسیه اقدام به کشتی نیروهای صلحبان به این ملت به تقاضا توکایف همراه خود هدف کمک به فروکش کردن خشونت‌ها کرد. مقامات قزاقستان در {پاسخ به} گلایه‌های معترضان اقدام به ریختن تعدادی از تن اجتناب کرده اند افسران ارشد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده متعهد شدن اصلاحات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را اجتناب کرده اند جمله در زمینه ترمیم قیمت‌های زودتر بنزین را داد.

در آن نقطه وانگ یی، وزیر خارجه چین عنوان کرد که “سه نیروی شیطانی افراط‌گری، تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی‌طلبی” در پایین این اعتراضات بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه شده حمایت اجتناب کرده اند سوی نیروهای امنیتی پکن را مطرح کرد.

انتهای پیام