هدف گذاری ۳۰ منطقه در مذاکرات زباله در تهران – شما آنلاین


هدف قرار دادن 30 منطقه در مذاکرات زباله در تهران
هدف قرار دادن 30 منطقه در مذاکرات زباله در تهران

به گزارش ایسنا، سید حبیب رضی در نهمین جلسه کمیته کارشناسی محیط زیست گردهمایی شهرداران شهرهای اصلی ایران که با هدف انتقال تجربیات، هماهنگی و مشارکت در مسائل زیست محیطی برگزار شد؛ در این نشست با حضور مدیران و مسئولان سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و محیط زیست برگزار شد. وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست در این کشور چندان پایدار نیست، گفت: در حوزه زباله ۷۵ درصد زباله های معمولی دور ریخته می شود. […]

به گزارش ایسنا، سید حبیب رضی در نهمین جلسه کمیته کارشناسی محیط زیست گردهمایی شهرداران شهرهای اصلی ایران که با هدف انتقال تجربیات، هماهنگی و مشارکت در مسائل زیست محیطی برگزار شد؛ در این نشست با حضور مدیران و مسئولان سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و محیط زیست برگزار شد. وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست در کشور چندان قابل دفاع نیست، تصریح کرد: در حوزه پسماند ۷۵ درصد زباله های معمولی را به صورت مستقیم کاشت می کنیم و تنها ۱۰ درصد از مبدا تفکیک می شود، در حالی که در برنامه ششم این است. . مقدار آن ۲۸ درصد است.
وی ادامه داد: بحث هوای پاک، مدیریت پسماند و فضای سبز باید بر اساس طرح های جامع و تفصیلی متناسب با هر شهر دیده شود و سازوکارهای جدیدتری در این زمینه ها لازم است تا شاهد همکاری و هماهنگی بین بخشی باشیم.
رازی گفت: در ساماندهی شورای شهرداری در وزارت کشور ۳۰ ​​پهنه در بحث پسماند، ۱۷ پهنه در ساحل شمال، ۴ پهنه در ساحل جنوب، ۸ پهنه در هر ۸ کلان شهر و دو پهنه را هدف گذاری کرده ایم. در استان کرمانشاه و ارومیه وجود دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات عمومی و شهرسازی سازمان های شهرداری و دهیاری های کشور ادامه می دهد: بررسی های جدی در این ۳۰ حوزه و بر روی وضعیت موجود و سناریوهای مربوطه آغاز شده است و ۳۰ کارشناس متخصص و افراد اول در این حوزه فعالیت می کنند. زباله ها روی این موضوع کار می کنند. ما برنامه را برای حل مشکل زباله بر اساس آن پیش بینی می کنیم، حتی اعتبار نیز پیش بینی شده است. همچنین در مورد پسماندهای خاص و متداول و نحوه تفکیک آن از مشکلاتی که باید با تعامل با سازمان های محیط زیستی حل شود، بحث شده است.
وی یکی از راه های حرکت سریع در حوزه پسماند را معرفی فناوری دانست و گفت: معاون فناوری رئیس جمهور در سال گذشته جلسات هفتگی در این خصوص برگزار کرد. بر این اساس، ۲۳ عنوان فناوری در حوزه پسماند احصا شده است که از این تعداد ۶ عنوان در اولویت قرار گرفته است. همچنین از میان سرفصل های اولویت دار، هدف گذاری بر روی ۳ تا ۴ مورد انجام شده است.
رازی افزود: تولید RDF در تهران و اصفهان و همچنین هضم در دو شهرستان تا پایان امسال اجرا می شود.
وی همچنین به موضوع مبتدیان در زمینه زباله اشاره کرد و گفت: برای تفکیک در مبدا به فناوری جدیدی نیاز است زیرا این نوع دفع زباله به خوبی انجام می شود. دستورالعمل استارت آپ ها از یک ماه پیش ابلاغ شد و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور و معاونت فناوری، شرکت های مجاز انتخاب و معرفی خواهند شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی شهری و خدمات شهری سازمان های شهرداری و دهیاری ها، سگ های بی صاحب را معضل شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک می داند که نیازمند قوانین جامع و پیشگیرانه است و بیان می کند: البته لوایح حمایت از حیوانات و برنامه های حمایتی در این زمینه وجود دارد. حقوق عمومی علیه حیوانات خطرناکی در دولت وجود دارند، اما حرکت رو به جلو و کارآمد شدن نیاز به زمان دارد.
رازی در پایان تاکید کرد: رویکرد توسعه پایدار باید محور سیاست گذاری در حوزه مدیریت شهری باشد.
انتهای پیام