نکات خودمراقبتی سلامت قلبنکات خودمراقبتی سلامت قلب
لورا زیفانگ
سه شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ – ۱۹:۲۰

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

در مورد مراقبت از قلب خود بیشتر بدانید.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
خاموش کردن

شرح تصویر توصیفی
مراقبت از برگه اطلاعات قلب شما

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/