نوروز در قزاقستان خواهید کرد وب مبتنی بر هستید


به گزارش ایسنا، نوروز آیینی باستانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرا رسیدن آن لذت وصف ناپذیری به در کنار دارد. این لذت مختص ایرانیان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی نمی شود کجای دنیا باشید. برخی اجتناب کرده اند کشورهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه نیز نوروز را جشن می گیرند.

قزاق ها نیز هر ساله روبرو شدن بهار را جشن می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم مختلفی را در آن روز برگزار می کنند. آنها اسفند (اسفند) را ماه نوروز می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند {در این} دنیا همه عامل نو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آباد.

در قزاقستان هم مشابه با ایران روزهای پایانی سال تکان می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی پر اجتناب کرده اند شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست می شوند، معتقدند امسال سال نوی پر برکتی {خواهد بود}.

روز اول فروردین (۳۱ اسفند) را تعطیل می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن وقت بدون کار هستند. مراسم مختلفی برگزار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل ما ایرانی ها لباس نو می پوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدن اقوام شخصی می توسعه.

قزاق ها در روز جشن برای تفریحی های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسب استفاده کروی هم می آیند. آنها علاوه بر این غذاهای ویژه زیادی برای روز دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مشابه می پزند. آنها برخلاف ما هفت سینی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خداحافظی همراه خود فصل سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان، غذایی شبیه آش دارند کدام ممکن است به آن است کوجه می گویند. کوجا اجتناب کرده اند ذرت، جو، شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هفت ماده غذایی {تشکیل شده است}.

مردمان قزاقستان هم مثل ما ایرانی ها عید را همراه خود هم جشن می گیرند. لباس، گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول چیزهایی است کدام ممکن است معمولاً سالمندان هر سال شناخته شده به عنوان عید به {اعضای خانواده} حاضر می دهند.

در واقع آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نوروز در تاجیکستان شبیه ما ایرانی هاست. تاجیک های مقیم قزاقستان می گویند نوروز در کشورشان شورتر است.

آلماتی قزاقستان میزبان مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا اجتناب کرده اند ۱۸ مارس است. ساعتی مانده به تحریک کردن سال، گروه ایران برای اولین بار در گذشته تاریخی هندبال بانوان ایران همراه خود تفاضل گل گروه قزاقستان را شکست داد.

خانم ها ایرانی نیز در شکسته نشده رقبا ها باید به مصاف گروه های هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه بروند.

انتهای پیام