نهتانی: محیط‌ها مناسب نیستند/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خوب میزبانی است


محمود نهتانی در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد میزبانی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند مسابقات بوکس قهرمانی ملت، دلیل داد: استان ما اجتناب کرده اند دهه ۸۰ همواره حضور درخشانی در تکل میزبانی‌های مسابقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بین‌المللی داشته است. ما چندین فاصله مسابقات قهرمانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فاصله مسابقات بین‌المللی را میزبانی کردیم کدام ممکن است به مشاوره خدمه‌های نمایندگی کننده، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها قابل قبول {بوده است}. امیدواریم در این دوران هم همراه خود حمایت‌های فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل بازی استان، {این مهم} را به خوبی به همان اندازه نوک راه برسانیم.

او شکسته نشده داد: طبق سهمیه بندی ادعا شده ۱۰ خدمه اول همراه خود ۷ بوکسور، ۱۰ خدمه دوم همراه خود ۵ بوکسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ خدمه پایانی هر منصفانه همراه خود سه بوکسور باید در مسابقات نمایندگی کنند. هدف اجتناب کرده اند این کار جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع اصولاً ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا جابجایی استاندارد رقبا‌ها است. این سهمیه‌ها را هم شخصی فدراسیون همراه خود ملاحظه به کلاس‌بندی در اطراف در گذشته مسابقات ادعا کرده است.

رئیس هیات بوکس استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کسب اطلاعات در مورد مشکلات فعلی برای این میزبانی نیز دلیل داد: فدراسیون قرار {است تا} حد امکان اجتناب کرده اند ما حمایت تنبل، با این حال مشکلات پولی موضوعی است کدام ممکن است برای همه موضوع‌های ورزشی ایران در هر سطحی موجود است. همراه خود همه این‌ها سرپرست کل بازی استان پایین ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او دلگرم هستیم. اجتناب کرده اند ۲۷ اردیبهشت کارها را آغاز می‌کنیم.

او کسب اطلاعات در مورد خوابگاه‌های سبک تذکر هیات بوکس سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان  برای اسکان ورزشکاران، کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران نیز اظهار داشت: خوابگاه الزهرا کدام ممکن است برای آموزش پرورش است، خوابگاه صالحی اداره کل کدام ممکن است چندین سوئیت دارد را به در کنار خوابگاه شخصی دانشکده سبک تذکر قرار داده‌ایم. سایر چشم اندازها قابل مقایسه با دستکش، کاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را هم شخصی فدراسیون برای ما می‌آورد.

نهتانی کسب اطلاعات در مورد حواشی فعلی مبنی بر اینکه چون ثوری اهل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است این میزبانی به زاهدان سپرده شد، دلیل داد: واقعا اینگونه نیست. ما اجتناب کرده اند دهه ۸۰ میزبانی‌های متعددی را بر عهده داشته‌ایم. خوشبختانه همه خدمه‌هایی هم کدام ممکن است حضور داشتند راضی بوده‌اند کدام ممکن است اتفاق خوبی است. ابتدا همراه خود سرپرست کل استان مونتاژ‌ای گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کردیم همراه خود تکل چنین میزبانی‌هایی می‌توانیم انواع المپین‌هایی مثل دانیال شه‌بخش را در استان افزایش دهیم.

او افزود: بعد از همه در ابتدا ثوری قبول نمی‌کرد چون می‌اظهار داشت برخی استان‌ها می‌گویند سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در اطراف است، با این حال من منصفانه موضوع را باید همینجا بگویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم اینجا است کدام ممکن است در سال‌های قبلی هم خدمه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به استان‌هایی مثل کردستان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید چنین بهانه‌هایی وجود داشته باشد چون مناسب نیست. به نظرم خوب میزبانی اجتناب کرده اند این مسابقات هستیم.

انتهای پیام