نمایندگی بورس اوراق بهادار باید سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی بسازد


به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند ایکوپرس، بیژن زهدیورد ذکر شد: جاده ساخت جدید کدام ممکن است توسط نمایندگی تام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو خراسان در جاری تجهیز است، امکان ساخت همزمان ۴ مانکن خودروی بدنه بلند را دارد. . مدیرعامل نمایندگی ایران خودرو خراسان همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴۹ هزار تجهیزات خودروی هما ساخت شده است. […]