نقاط ضعف در جذب اعتبار استخدامی مورد قبول هیچ افسری نیست


فرماندار شهرستان غرمی گفت: ضعف در جذب اعتبار شغلی مورد قبول هیچ مسئولی نیست.

وام


حسین مولایی گفت: ۹۳ طرح اشتغالزایی در سال جاری از تبصره ۱۸ به بانک عامل معرفی شده و به ۱۹ طرح تسهیلات پرداخت شده و سایر طرح ها در دست بررسی و تکمیل سند است.

وی افزود: به روسای اداراتی که در جذب اعتبارات مربوط به اشتغالزایی ضعیف هستند تذکر جدی داده می شود.

فرماندار غرمی ادامه داد: بروکراسی اداری در سطح شهرستان باید برای سرمایه گذاران ساده شود تا جایی که کوچکترین دغدغه ای برای سرمایه گذاران نداشته باشد.

مولایی گفت: بهداشت و درمان شهرستان گرمی مغان عملکردی از خود نشان نداده و تنها از اقدامات انجام شده در سراسر کشور رضایت دارد.