نظارت بر کالاهای اساسی اردبیل


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: چنانچه در زمان بازدید بازرس از واحد اقتصادی و کالاهای اساسی، فعالان تجاری اعم از تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان ثبت نام نکنند و نقشی در تجارت همه جانبه سیستم با توجه به فعالیت آنها. ، مجوز صادر شده به حالت تعلیق در می آید.

قاچاق کالا

رامین صادقی ظهر امروز در جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه، ضمن بررسی راهبرد مبارزه با کالاهای قاچاق، با هدف تشریح طرح ویژه وزارت امنیت برای مقابله با قاچاق و تقلب. کالاها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: چنانچه در زمان مراجعه بازرس به واحد اقتصادی، فعالان تجاری اعم از تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت نام نکرده و دریافت نکرده باشند. مجوزها با توجه به فعالیت آنها صادر شده به حالت تعلیق در می آید.

صادقی تاکید کرد: در راستای ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن قاچاق کالا در تمامی سطوح و بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه تشکیل شد. به طور مستمر تشکیل می شود و تصویب آن بر اساس تبصره این ماده الزامی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانان با تاکید بر اینکه کد رهگیری در مبارزه با قاچاق و کلاهبرداری موثر است، گفت: برخورد با کالای قاچاق و جمع آوری آن از سطح عرضه باید به صورت کارشناسی انجام شود تا شاهد باشیم. تاثیر مثبت در جامعه