نخبگان ایرانی خارج از کشور فعال در زمینه بیوتکنولوژی علاقمند هستند – شما آنلاین هستید


نخبگان ایرانی خارج از کشور که در زمینه بیوتکنولوژی فعال هستند علاقه مند هستند
نخبگان ایرانی خارج از کشور که در زمینه بیوتکنولوژی فعال هستند علاقه مند هستند

دکتر جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک آمادگی جذب ایرانیان غیر مقیم در حوزه بیوتکنولوژی بر اساس اولویت پروژه های فناورانه را داریم. وی با بیان اینکه بر اساس این دو مدل می توانیم این افراد را جذب و با آنها پروژه انجام دهیم، اظهار داشت: […]

دکتر جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک آمادگی جذب ایرانیان غیر مقیم در حوزه بیوتکنولوژی بر اساس اولویت پروژه های فناورانه را داریم.
وی با بیان اینکه بر اساس این دو مدل می توانیم این افراد را جذب کنیم و با آنها پروژه را پیش ببریم، تصریح کرد: کشور محل زندگی آنها باید با محققان ایرانی همکاری کند.
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی اضافه کرد: هر نخبه ای که توسط بنیاد ملی نخبگان حمایت می شود و در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کند نیز برای اجرای طرح در پژوهشگاه جذب می شود. البته اگر فردی به عنوان نخبه مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان نباشد و به ما معرفی شود، امکان همکاری با او وجود دارد.
وی با بیان اینکه از دو تا سه ماه گذشته در حال جذب ایرانیان غیرمقیم بوده ایم، گفت: تاکنون با افرادی از چین، کانادا و هاروارد در آمریکا مذاکراتی داشته ایم و اکنون مراحل جذب را طی می کنند. موسسه تحقیقاتی.
وی تاکید کرد: در این پژوهشکده طرح هایی در زمینه ناباروری، تولید کیت های مختلف، سرطان و … را در اولویت قرار می دهیم و بر اساس این اولویت ها تلاش می کنیم این افراد را جذب کنیم.