نتیجه مانترا سال باید اوج سفره مردمان ادعا شود


مشاور ولی فقیه در استان اردبیل ذکر شد: باید دانست نتیجه مانترا سال بر سفره مردمان چیست.

سید حسن عاملی: نتیجه شعار سال باید سر سفره مردم اعلام شود


آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه این هفته اردبیل همراه خود ردیابی به نامگذاری سال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت ذکر شد: شعارهای سال مقام معظم مدیریت نقشه راه ملت، قانون اساسی کار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده ما است. ایستگاه ملت».

وی افزود: ادعا مانترا سال برای رساندن این پیام است کدام ممکن است همراه خود موضوعات مطرح شده به صورت روال برخورد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید ساختار مالی ملت را بر مقدمه این موضوعات این سیستم ریزی تدریجی.

مشاور ولی فقیه در استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه آفت غول پیکر شعارهای مردم رویکردی آماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیفی همراه خود این شعارها است، ذکر شد: نتیجه شعارهای ادعا شده باید در سفره مردمان خاص شود ۹ در آمار. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمینارها

آملی افزود: باید واقعاً ساخت مختل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم شود، کمیت ساخت نیز افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کالاهای ارزشمندی کدام ممکن است استقلال مالی را شبح می تدریجی، حساب ویژه ای برای کالاهای استراتژیک باز شود.

وی شکسته نشده داد: توصیه شده می‌کنم در اولین گام در مانترا سال اول، مقامات دلیل برای تعطیلی واحد تولیدی‌های تعطیل را بدون در نظر گرفتن فوری‌تر بازرسی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خدمه مالی مقامات به این موضوع معامله با نکند، قطعا تعطیلی شکسته نشده می تواند داشته باشد. “


سید حسن عاملی