نتیجه آزمایش کرونا عقب کشیدن بود


به گزارش خبرنگار مهر ، در یکی اجتناب کرده اند دیدارهای هفته {بیست و هفتم} لیگ فوتبال پرتغال ساعت شب قبلی نیروی کار پورتو میهمان نیروی کار بوآویستا بود کدام ممکن است این دیدار همراه خود خوب گل به درآمد پورتو به بالا رسید. تنها گل این دیدار را فابیو ویرا به ثمر رساند.

پورتو {در این} دیدار پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی طارمی مهاجم ایرانی {به دلیل} خوش بینانه بودن بررسی کرونا اجتناب کرده اند پایین تفریحی ریختن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخیو کونچیچ سرمربی پورتو لازم بود در مقابل طارمی اجتناب کرده اند ویرا استفاده تدریجی.

کونچیچ در در نشست خبری پس اجتناب کرده اند تفریحی در خصوص کرونا مهاجم ایرانی شخصی ذکر شد: در ابتدا خوب بررسی نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نتیجه بود. بعد اجتناب کرده اند ظهر خوب آزمایش فوری انجام دادیم کدام ممکن است عقب کشیدن بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی پورتو یکپارچه داد: روزی کدام ممکن است گیمرها می خواستند برای مسابقه کنار هم قرار دادن شوند، نتیجه بررسی PCR به اینجا رسید، به همین دلیل مجبور شدم مخلوط کردن را عوض کنم (طارمی را اجتناب کرده اند مخلوط کردن خارج کردم).

چون آن است کنزیاسیو با اشاره به حضور ویرا در پایین ذکر شد: گیمرها باید کنار هم قرار دادن باشند. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه چیزی با اشاره به نتایج بررسی طارمی بشنوم، دیدم فابیو خیلی آرام لباسش را عوض می تدریجی. بهش گفتم مورد توجه قرار گرفت کنه ما بلافاصله ارائه می دهیم خواستن داریم آنها در همه زمان ها کنار هم قرار دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ترمی برای تفریحی همراه خود بوآویستا به در کنار سایر گیمرها به ورزشگاه سر خورد با این حال در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی ادعا شد کدام ممکن است نتیجه بررسی کرونای او خوش بینانه {بوده است}. به این انجمن این شرکت کننده جایگزین همراهی نیروی کار سراسری فوتبال ایران را مقابل کره جنوبی اجتناب کرده اند کف دست داد.

در همین اتصال روزنامه پرتغالی رکورد گزارش داد کدام ممکن است ترمی علیرغم ابتلا به بیماری عروق کرونر، علائم خاصی اجتناب کرده اند شخصی آرم نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای قرنطینه برای مقابله با شخصی منتقل شده است.

4100066 - جواب تست کرونا طارمی منفی بود

طارمی برای تفریحی همراه خود بوآویستا برای پورتو وارد پایین شد