ناپایداری جوی هواشناسی در اردبیل


تجزیه و تحلیل فینال نقشه‌های هواشناسی استان اردبیل آرم می‌دهد به همان اندازه اوایل هفته بلند مدت ناپایداری‌های جوی {در این} استان تداوم خواهد کشف شد.

هواشناسی

بر مقدمه پیش سوراخ بینی وضعیت جوی استان اردبیل اجتناب کرده اند سوی هواشناسی این استان، در تا حد زیادی ساعات آسمان مناطق مختلف استان نیمه‌ابری به همان اندازه ابری توام همراه خود وزش باد (گاهی پرخطر) {خواهد بود}.

در پاره‌ای اجتناب کرده اند اوقات نیز وزش تندبادهای دوم‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی پیش‌سوراخ بینی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به احتمال تحریک کردن عمق ناپایداری‌های ناشی اجتناب کرده اند شرایط فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی در برخی عوامل آسیب پذیر استان احتمال آبگرفتگی معابر کلی، سیلابی شدن مسیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه‌های فصلی، اصابت صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش تگرگ موجود است.

هواشناسی استان اردبیل به افراد پیشنهاد کرده است هشدار هواشناسی درجه زرد شماره ۱۲ استان اردبیل را مورد ملاحظه قرار دهند.

ضمنا ناپایداری‌های جوی اجتناب کرده اند اواخر روز پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) در استان اردبیل تحریک کردن احتمالاً خواهد بود.