نام آب های طبیعی سریع


معرفی آب های طبیعی سرعین در دو بخش آبگرم معدنی و آب های درمانی

نام آب های طبیعی سریع

۱- آبگرم معدنی شهرستان سرعین

– بوفالو گل

– همه صدها

– باش باجلار

– یل سویی

۲- آب درمانی و معدنی شهرستان سرعین

– ارشاد

– ایرانی ها

– دره سوئی شمالی

– باغ سلطنتی

– عمومی

– ۹ چشمه

– سبلان

– شهر خورشید

– گریه کردن (دخمه)

کوه

سایر مراکز موجود فاقد آبگرم معدنی و خواص درمانی هستند و فقط حوضچه های آب شهری دارند.

برای اطلاع از کیفیت آب منطقه اردبیل اینجا کلیک.

نام آب معدنی سریع

نام آب های طبیعی سریع