“منشی” با خانواده بوکس شوخی نمی کند – شما آنلاین هستید


عیسی گل محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره واگذاری خانه بوکس آزادی به فدراسیون کشتی از سوی شرکت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی، توضیح داد: پس برگردیم. طبق وعده وزارت ورزش این اتفاق می افتد و بهتر است محدودیت های آنها را بدانید.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون بوکس گفت: آقا بزرگوار فرمودند که تیر خانه بوکس گچ بری و فرسوده شده است، می خواهم بپرسم که چرا اگر تیر آنجا فرسوده است چرا روی همان ستون که همان ستون است سرمایه گذاری کردند. حق جامعه بوکس.” هرچه هست برای خانواده بوکس و آقایان احترامشان را حفظ کنند. کار شرکت توسعه و تجهیز نیز بسیار اشتباه بود و خانه بوکس را بدون اطلاع قبلی به کشتی واگذار کرد.

وی ادامه داد: شاید بوکس در سال های اخیر دچار مشکل شده باشد اما دلیلی ندارد که حق این جامعه بزرگوار تضییع شود. قطعا از طریق تمامی مراجع ذیربط موضوع را پیگیری خواهیم کرد و کار شرکت توسعه اشتباه است.

سخنگوی فدراسیون بوکس ایران همچنین درباره کمبود بودجه برای ساخت این رشته بوکس گفت: کار فونداسیون و ستون های آن را در سال ۸۰ انجام دادیم، برای خانه کشتی آزادی برنامه داریم و بهتر است آقای دبیر. با خانواده بوکس شوخی نمی کند.” آن بزرگوار باید پایش را از کفش های بوکس خود بیرون می آورد و اگر دنبال کشتی سازی می گشت جای دیگری پیدا می کرد. بهتر است احترام خود را به عنوان یک قهرمان حفظ کنید.

پیام به پایان رسید