معلم وزنه برداری درگذشت


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، قاسم غزالیان معلم پیشکسوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنه برداری درست در این لحظه (سه شنبه) در سن ۸۴ سالگی داروانی را وداع اظهار داشت.

غزالیان اجتناب کرده اند مربیان استان مازندران بود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۶۵ سال اجتناب کرده اند عمر شخصی را صرف ورزش وزنه برداران کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنه برداران عالی ای مونتاژ.

برداد سلیمی قهرمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک عالی ترین شاگرد مرحوم غزالی است. اشخاص حقیقی عکس مربوط به علی رضا یوسفی قهرمان المپیک کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله شریفی نیز اجتناب کرده اند شاگردان مرحوم غزالیان بودند.

خبرگزاری دانشجویان پاکستان این ضایعه را به گروه وزنه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آن مرحوم آسایش می گوید.

انتهای پیام