رژیم لاغری سریع

معلمان و کارگران در پرداخت عوارض شهرداری تخفیف ۳۰ درصد می گیرند


نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: کارگران و معلمان در پرداخت عوارض شهرداری تخفیف ۳۰ درصد می گیرند.

میرمحمد سیدهاشمی


میرمحمد سید هاشمی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار کرد: با پیشنهاد اعضای شورای شهر و در قالب لایحه ای از سوی شهرداری به شرط پرداخت نقدی کارگران و معلمان در گرامیداشت هفته کارگر و معلم ۳۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض دریافت می کنند.

وی به نصب المان در نقاط مختلف شهر با طراحی و جانمایی مطلوب اشاره و تصریح کرد: بهتر است تمامی جوانب امر را در طراحی و اجرای این المان ها در نظر بگیریم تا مورد انتقاد مردم و رسانه ها قرار نگیریم.

نائب رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد: المان میدان وحدت سال های طولانی است که در حال اجراست و مردم این منطقه گله مند تاخیر و تعلل در این حوزه هستند و بهتر است شهرداری در کوتاهترین زمان این پروژه را به سرانجام برساند.


شهرداری