معرفی هیئت مدیره جدید مرکز روابط عمومی و تبلیغات نمایش خانگی – شما آنلاین


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، روز شنبه ۴ تیرماه ۸۴ مجمع عمومی عادی سالیانه مرکز روابط عمومی و مرکز تبلیغات خانه تئاتر با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. و ادامه حضور و نظارت مهدی قلعه بازرس نمایش خانگی.ثبت نام از حاضرین و طی تشریفات قانونی طبق دستور کار تعیین شده انجام می شود.

در ابتدا ۴ نفر از اعضای حاضر در اتاق با تصویب اتاق به عضویت هیئت رئیسه منصوب شدند که پیام احمدی کاشانی به عنوان رئیس، امیر لقمانی پور به عنوان ناظر و ندا کوهی به عنوان دبیر همایش انتخاب شدند. تمام شده.

محمد بهرامی، زهرا شایانفر، مریم شریعتی، الهه حاجی زاده، مریم رودبارانی، مهتا کریمی، امیر پارسائیان مهر، پیمان شیخی، علیرضا سعیدی، محمدرضا ایمانیان و محمد وفایی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون هستند.

گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط محمد وفایی به عنوان نماینده قرائت شد و سپس به هر یک از کاندیداها ۲ دقیقه فرصت داده شد تا برنامه ها و اهداف خود را توضیح دهند.

پس از استماع نظرات و نظرات، رای گیری آغاز و شمارش و ثبت نام به صورت علنی انجام شد.

پس از شمارش آرا و اعلام برگزیدگان با قرائت ممتحنین و نظارت بر هیئت مدیره، اسامی اعضای هیئت مدیره جدید انجمن به شرح زیر اعلام شد:

اعضای هیئت مدیره: امیر پارسائیان مهر، محمد بهرامی، زهرا شایانفر، علیرضا سعیدی، مریم رودبارانی، الهه حاجی زاده، مریم شریعتی

بازرس: محمد وفایی، پیمان شیخی

محمدرضا ایمانیان پس از شمارش آرا استعفای خود را به صورت کتبی به هیئت مدیره اعلام کرد که به بازرسان تئاتر تحویل داده شد.