مصرف ۸۲ میلیون متر مکعب گاز CNG در استان اردبیل


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۸۲ میلیون متر مکعب گاز CNG در استان مصرف شده است.

سوخت بنزین

سید حجت مدنی گفت: مصرف این سوخت پاک در ۱۲۴ روز گذشته تقریباً ۸۲ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: ۳۴ درصد سوخت مصرفی خودروهای منطقه اردبیل گاز طبیعی فشرده است.

مدنی با اشاره به پتانسیل تولید گاز طبیعی فشرده در این کشور گفت: تلاش شده تا سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به اینکه شبکه گاز در سراسر منطقه پراکنده است. این سوخت می تواند به عنوان سوخت خودرو استفاده شود.

وی گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده از سوی مدیر پروژه ملی CNG، استان اردبیل در خرداد ۱۴۰۱ در جایگزینی استفاده از CNG به جای بنزین رتبه اول کشور را کسب کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اردبیل ادامه داد: با ۶۹ نقطه عرضه CNG به طور میانگین ۶۶۱ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده به خودروهای گازسوز در سراسر استان عرضه شده است.