مصدومیت گیمرها کلیدی در نتیجه اقدام شد


شهداد مرتجی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، دانستن درباره دیدار تیمش مقابل تپاس کل ذکر شد: متاسفانه {در این} دیدار متعدد اجتناب کرده اند گیمرها کلیدی گروه مصدوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها جوانی را به میدان فرستادیم با این حال چکیده ممکن است. باید بگویم هندبال شکوه تفریحی کردیم.”

وی افزود: با این حال در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله رهنمودها بی نظیر را کدام ممکن است سبک تذکر داشتیم به کار بردیم کدام ممکن است متاسفانه در ۵ دقیقه پایانی گیمرها دقت مورد نیاز را در ضربات آخر نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی را همراه خود جذب می کند به نوک رساندیم. همراه خود اختلاف ۳ هر دو ۴ گل.»

معلم گروه هندبال سپاهان نوفین افزود: ضمانت دارم گروه سپاهان نوفین بلند مدت درخشانی دارد، گیمرها خوبی همراه خود پتانسیل بالایی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم بلند مدت خوبی را برای هندبال اصفهان ترسیم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به آنچه داشتیم تفریحی خوبی انجام دادیم، رضا یادیگری را {در این} تفریحی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی نیست کدام ممکن است همراه خود اختلاف زیادی پیروز می شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان رحمانی هم این کار را نمی کرد. {در این} تفریحی.» در گوش چپ اگرچه یونس ناصری در نیمه اول خوشایند تفریحی کرد با این حال همراه خود اشکال مواجه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی این شرکت کننده روی انجام او تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نداد اجتناب کرده اند پتانسیل شخصی به خوبی استفاده تدریجی.

مرتجی با اشاره به تفریحی بعدی تیمش مقابل ذوب آهن نیز ذکر شد: تفریحی همراه خود ذوب آهن کار ما را برای صعود به پلی آف دشوارتر کرد با این حال اجتناب کرده اند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردش به همان اندازه اینجای کار راضی هستم.

انتهای پیام