مشکلات شهرستان خلخال همچنان شکسته نشده دارد


مشکلات شهرستان خلخال کدام ممکن است پیش بینی {می رود} مسئولان سریع این مشکلات را برطرف کنند.

مشکلات شهرستان خلخال همچنان ادامه دارد

برخی اجتناب کرده اند مشکلات شهرستان خلخال

# بی مالی در موسسه مالی ها

#ضعیف نان

# عدم رعایت بهداشت صحیح برای میهمانان در درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی شهر

#تعطیلی سرویس های بهداشتی در واقع در شهر ناسالم است

# ارزش برخی اجتناب کرده اند صاحبان مغازه

# عدم نظارت بر قیمت ها

# چراغ تونل نیازها را خاموش کن

# اجتناب کرده اند مخلوط آوری زباله اجتناب کرده اند مرحله شهر بخصوص محیط شهر

# تردد در جاده های خوب طرفه اجتناب کرده اند دید افراد نادیده گرفته شده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنترلی {وجود ندارد}

#انصافاً نکردن شهر توسط شهرداری

{چه کسی} پاسخگو برای است، {چه کسی} نیست، افراد باید آن را رفع کنند؟