مشکلات بیمه صندوق آثار هنری در اردبیل برطرف تبدیل می شود


مشاور افراد خلخال در مجلس تصریح کرد: متاسفانه اعمال مبانی دردسرساز‌گیرانه مانع بهره‌مندی اصحاب آثار هنری {در این} صندوق شده کدام ممکن است به همین منظور امری مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی {است تا} نسبت به سود در عضویت هنرمندان گمشده بیمه در صندوق بیمه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح برخی اجتناب کرده اند امور زمینه عضوگیری را فراهم کنیم.

هنر

سیدغنی نظری در دیدار مدیرکل ارشاد استان اردبیل گفت: حمایت اجتناب کرده اند بخش هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان رسانه را همراه خود جدیت پیگیری می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصدد هستیم به همان اندازه عدالت در گلوله کردن اعتبارات زیبایی شناختی در ملت رعایت همه‌جانبه شود به همان اندازه افراد در مناطق کم‌برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردار بتوانند اجتناب کرده اند اعتبارات متشابه در بخش زیبایی شناختی بهره‌مند شوند.

وی دقیق کرد: اجرای ساختار آسانسور صندوق بیمه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مبانی برای بهره‌مندی هنرمندان اجتناب کرده اند مزایای آن اجتناب کرده اند اهم مواردی است جزو میل‌هایی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه واقع شود چرا کدام ممکن است تاکنون نتایج مورد پیش بینی را جستجو در داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه همراه خود مشکلات عدیده‌ای {در این} زمینه مواجه هستند کدام ممکن است پیش بینی داریم همراه خود آسانسور صندوق اعتباری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه هنرمندان در مجلس بتوانیم به نیازها مشخص شده بازو یابیم.

مشاور افراد خلخال در مجلس تصریح کرد: متاسفانه اعمال مبانی دردسرساز‌گیرانه مانع بهره‌مندی اصحاب آثار هنری {در این} صندوق شده کدام ممکن است به همین منظور امری مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی {است تا} نسبت به سود در عضویت هنرمندان گمشده بیمه در صندوق بیمه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح برخی اجتناب کرده اند امور زمینه عضوگیری را فراهم کنیم.