مخالفت با استعفای رئیس هیئت دوومیدانی خوزستان – شما آنلاین


با وجود اینکه غلامرضا خنفری از ریاست هیئت دوومیدانی خوزستان استعفا داده است، اما حتی گفته می شود که اداره کل ورزش و جوانان خوزستان سرپرست این هیئت را منصوب کرده است، اما فدراسیون دوومیدانی با استعفای خنفری مخالف است تا او اول شود. مرد روی تخته سیاه دو و میدانی منطقه ای باشید.

به گزارش ایسنا، سه سال دیگر در هیات دوومیدانی خوزستان در دوره ریاست خنفری باقی مانده است و به نظر می رسد این هیات با حمایت بیشتر مسوولان می تواند روز بهتری را برای ورزش و ورزش مادر خوزستان رقم بزند.

پیام به پایان رسید