محموله آلومینیوم در آستانه نشست عربی خلیج فارس


به گزارش ایسنا، ستاد اجرایی ورزشی های المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۱ برزیل پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل نفرات برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حضور منطقه های حاضر در افتتاحیه، مهرداد سیدی را قهرمان جودو ناشنوایان، حامل پرچم ناشنوایان راه اندازی شد کرد. کاروان ورزشی ایران {در این} مسابقات. مدال برنز المپیک سیدی ۲۰۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید […]