محدودیت دارایی ها مانع استفاده اجتناب کرده اند آزمایشگاه باکلاس مهندسی زلزله


به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدکاظم جعفری رئیس سابق پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی زلزله در لحظه در محیط بازدید رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت اجتناب کرده اند آزمایشگاه باکلاس مهندسی زلزله در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: اندیشه سازماندهی این آزمایشگاه اجتناب کرده اند زمان پایین لرزه منجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودبار در سال ۶۹ تعیین کنید گرفت.

عضو هیئت آموزشی پژوهشگاه در سراسر جهان زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله شناسی همراه خود دقیق اینکه بعد اجتناب کرده اند انجام تحقیق اولین محل استقرار این آزمایشگاه اقدام به کسب از کیت آن کردیم، ذکر شد: در ابتدای دهه ۸۰ از کیت آزمایشگاه باکلاس زلزله تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ آن در سال ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ تحریک کردن شد.

وی همراه خود دقیق اینکه این چالش اجتناب کرده اند شبیه به زمان تاکنون باقی مانده است در جاری مونتاژ است، ذکر شد: علت زمان بر بودن سازماندهی این آزمایشگاه محدودیت دارایی ها پولی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این دارایی ها به این چالش تزریق می‌شد می‌توانستیم در دوره کمتری آن را به استفاده برسانیم. بعد از همه کدام ممکن است برخی از کیت این آزمایشگاه خریداری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری نصب است.

جعفری عنوان کرد: مورد نیاز است احداث سایر بخش‌های آزمایشگاه باکلاس مهندسی زلزله به استفاده برسد به همان اندازه به افتخاری در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان غرب آسیا تغییر شود؛ چرا کدام ممکن است این آزمایشگاه می‌تواند مرجع آموزشی {در این} بخش در جهان باشد.

رئیس سابق پژوهشگاه در سراسر جهان مهندسی زلزله شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی زلزله ذکر شد: تاکنون صنعت ساختمان اجتناب کرده اند آزمایشگاه باکلاس مهندسی زلزله برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بهینه استقبال کرده است. همراه خود انجام این بررسی امکان بیانیه رفتار سازه به سمت لرزه‌ها ایجاد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آن می‌توان قیمت‌های مونتاژ را کاهش داد.

وی افزود: تاکنون ۲ بررسی همراه خود از کیت این آزمایشگاه انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند خروج فارکس اجتناب کرده اند ملت شده است. مورد نیاز است متعدد اجتناب کرده اند سازه‌های ملت، برای حصول ضمانت به سمت زلزله اجتناب کرده اند این آزمایشگاه بهره ببرند.

به آگاه جعفری، برای آنکه سنت سازی {در این} زمینه صورت گیرد خواستن {است تا} در بخش مقررات سراسری ساختمان الزاماتی بر روی انجام بررسی در سازه‌های مهم اعمال شود.

عض هیئت آموزشی پژوهشگاه زلزله ذکر شد: می بایست نظام حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش نظام فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی ملت به طور منظم الزاماتی را برای سازه‌های مهم رئوس مطالب کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند چنین قابلیت‌هایی در ملت به خوبی استفاده کرد.

به گزارش مهر، پژوهشگاه در سراسر جهان زلزله شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی زلزله اطمینان حاصل شود که ارتقای توان آموزشی ملت شناخته شده به عنوان قطب جهان ای تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنّاوری، اقدام به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ آزمایشگاه باکلاس مهندسی زلزله کرد. این آزمایشگاه برای ادغام کردن ۳ بخش سازه، ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتعاشات تبدیل می شود به همان اندازه تستهای درمورد به سازهای مختلف در آن انجام شود.

این آزمایشگاه امکان پاسخگویی به نیازهای ملت در زمینه های مختلف صنعت ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابنیه فنی، صنایع دفاعی، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، نیروگاه هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بزرگ تر اجتناب کرده اند آن را در جهان فراهم می آورد.

مونتاژ این آزمایشگاه اجتناب کرده اند خرداد ۱۳۹۱ در زمینی به وسعت ۷۶۰۰ متر مربع در شمال شرقی تهران در جهان سوهانک تحریک کردن شده است. زیربنای فاز اول این مجتمع آزمایشگاهی ۸۰۰۰ متر مربع پیش سوراخ بینی شده است. فاز دوم چالش مذکور بالغ بر ۱۲۰۰۰ مترمربع است کدام ممکن است برای ادغام کردن بناهای اجرایی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی {خواهد بود}. فاز اول این آزمایشگاه اجتناب کرده اند سه بخش اصلی کف محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار عکس العمل، میز لرزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات سانتریفیوژ {تشکیل شده است}.