محدودیت‌های ترافیکی روز فطر در اردبیل ادعا شد


رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اردبیل اجتناب کرده اند اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شهر اردبیل به رویداد برگزاری نماز عید فطر خبر داد.

فطر

سرهنگ سید حجت فتاحی همراه خود دقیق اینکه ساختار محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت ترافیکی ویژه روز عید فطر در شهر اردبیل اجرا احتمالاً وجود خواهد داشت، افزود: اجتناب کرده اند ساعت منصفانه بامداد روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه توقف هر نوع اتومبیل در محوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف پیرامونی محل برگزاری نماز عید فطر (شهیدگاه) ممنوع {خواهد بود}.

وی اظهار داشت: علاوه بر این اجتناب کرده اند ساعت ۴ صبح روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه محدویت تردد در محوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف پیرامونی محل برگزاری نماز عید فطر اعمال احتمالاً وجود خواهد داشت.

سرهنگ فتاحی اظهار کرد: پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی جهت برگزاری هرچه بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکوهتر نماز عید فطر در شهر اردبیل محدویت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات ویژه ترافیکی را در جاده های منتهی به محل برگزاری مراسم به صورت موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایم به همان اندازه اتمام مراسم اعمال خواهد کرد.

وی دقیق کرد: در صورت توقف اتومبیل در مسیرهای منتهی به محل برگزاری نماز عید فطر، آنها به وسیله جرثقیل به منطقه پارکینگ سوئیچ داده احتمالاً وجود خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اردبیل اجتناب کرده اند هموطنان خواست، مراقبت از این مراسم اجتناب کرده اند اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل کلی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدالامکان اجتناب کرده اند انتقال اتومبیل خصوصی خودداری کنند، چرا کدام ممکن است اعمال محدودیت‌های تردد {در این} مسیرها مانع اجتناب کرده اند رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور آنها احتمالاً وجود خواهد داشت.