مثل دکتر بریت شیر ​​بخور – این سیستم غذایی


خواه یا نه بررسی کردن زمان برای مصرف کردن غذاهای خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوی برایتان دردسرساز است؟ سرپرست پزشکی ما، دکتر برت شیر، همراه خود این ضرر آشناست. این دلیل است است کدام ممکن است او عالی این سیستم غذایی پر اجتناب کرده اند اصل العمل های فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان برای هر این سیستم شلوغی ترتیب کرد. بیش اجتناب کرده اند ۲۵ دقیقه در روز را صرف پختن غذاهایی نکنید کدام ممکن است تقریباً ۱۲۰ خوب و دنج پروتئین مفید را می دهد. همراه خود تنها ۱۲ خوب و دنج کربوهیدرات خالص در روز به طور متوسط، فضای زیادی برای میان تضمین ها باقی می گذارد.

این سیستم غذایی مناسب →