متن سخنرانی عیدیل اضها دیشهر


در این مطلب چند تبریک عید به شما مخاطبین دیدشهر می رسد.

متن سخنرانی عیدیل قربان

به قول ظاهر زیبای تو اسماعیل شدم

تا طعمه نور چشمانت شوم

بگو کدام محراب را برای آخرین نفس من انتخاب کرده ای؟

ای خلیلکو!


بگذار علامت من راه روشن مرا نشان دهد

خودم، باورهایم، وجودم

خدایا من از نسل خلیل هستم

«من» را به قربانگاه آوردم

آقا عید تسلیم و بندگی مبارک


آیدیلادها است و

من می خواهم قربانی او شوم

سر نهم روی پایش است

آقا چشماش سیاهه


ایدیل ادها

با نماز و عبادت

با ذکر و دعای او

با فداکاری و صدقه و فضیلت او

بستر برای جریان

مفهوم بردگی و بندگی


الهی

تاریخ دل های بی قرار ما باش

در حال حاضر فراوانی در زندگی ما وجود دارد

ما را سرشار از آرامش کن

ثروتمان را چند برابر کنیم

و قلب ما را پر از عشق کنید


چه ناگاه روی برگرداندم، چه راحت سبک شدم

روح من اهل مدینه و سرزمین من از خراسان است

چه کسی همتراز من است؟ طرف دیگر شعر من

من آن منظره را در شب عید قربان کشتم

عید شما مبارک


عید است و زمان ذوب ایمان است

فداکاری در راه خدا

از صحن کربلا تا منا

جان به فدا کردن جان خود وسواس دارد


Hari Raya Aidil Adha عزیزم، خدا خیرت بده

شادی و عشق و امید مهمان آغوش شما باشد

زندگی شما اساسی است

ایش و عشرت تا آخر به فرمان تو گوش کن


خدایا قبله من نمازم قلبم

پس از همه، شما هستید

خدا، معبد و خدایان جهان و من طغیان کرده‌ایم

پس از همه، شما هستید

عید بر شما مبارک


خبر خوب عید قربان است

جان خود را که به او نزدیک است ذبح کن

نظر برجهان را نظر جان در نظر بگیرید

این دنیا مظهر جانان است

مبارکت باشه قربان


در این مورد بیشتر بخوانید:

متن سخنرانی عیدیل قربان