متن تشکر نامه شهردار


نمونه نامه تشکر از شهردار

متن تشکر نامه شهردار


برادر آقای

شهردار محترم…

با کمال احترام لازم می دانم از همکاری صمیمانه آقای یانگ دی پرتوا در خصوص ……………….. که توسط شورای محترم شهرداری اجرا شده است، نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.

از طرف…..


نام خدا
برادر آقای

شهردار محترم منطقه…

سلام

با کمال احترام ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون برای جنابعالی و دوستان گرامی، بدین وسیله از همکاری و مساعدت جنابعالی جهت پیگیری این نهاد مقدس که موجب اقبال مردم گردیده و برای جنابعالی و خانواده محترمتان آرزوی سلامتی می نمایم. از خداوند متعال می خواهم.

متن تشکر نامه شهردار