متخصصان بیماری های عفونی کودکان نگران عواقب طولانی مدت کووید بر روی کودکان هستند. : سلامت


این غم انگیزترین بخش انکار کووید است. کودکان برای محافظت از آنها و تامین منافع آنها به والدین / سرپرستان وابسته هستند. وقتی والدین این مسئولیت را کنار می‌گذارند، زیرا برخی احمق‌ها در شبکه‌های اجتماعی سرنخ‌هایشان را کنترل می‌کنند، این بچه‌ها هستند که تاوان آن را خواهند پرداخت، شاید تا آخر عمر. من آن را شکل قانونی کودک آزاری می دانم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/