مبارزه کردن ورزشکاران زن یمنی زیر شومینه مبارزه


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری خاورمیانه، سیهام عامر بوکسیست یمنی است کدام ممکن است در مسابقات جهانی نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی مدال هایی کسب کرده است. تحریک کردن مبارزه در یمن در سال ۲۰۱۴، رقبا های خارجی را برای این جوان ۲۵ ساله دردسر کرد، متعاقباً او انتخاب گرفت اجتناب کرده اند استعدادهای یمنی استفاده تدریجی. او در سن ۱۸ سالگی خوب سالن ورزشی در صنعا، پایتخت یمن ایجاد کرد کدام ممکن است به آموزش فناوری جدیدی اجتناب کرده اند مبارزان زن اختصاص داشت.

عامر ترافل بوکسینگ را اجتناب کرده اند ۶ سالگی آغاز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به فعلی کار موفقی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمربند مشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدال های مسابقات قلمرو ای را کسب کرده است. عالی ترین دستاورد او کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی تجهیزات گلف های عربی ۲۰۱۷ در امان بود کدام ممکن است همراه خود وجود نبرد در یمن در آن نمایندگی کرد.

62232753 - رنج ورزشکاران زن یمنی زیر آتش جنگ

عامر می گوید کدام ممکن است ورزش کنندگان هنرهای رزمی سرانجام شخصیت محکم تری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه اعتقاد به نفس بالاتری دارند. این اعلام کردن توسط چندین بررسی آموزشی تأیید تبدیل می شود کدام ممکن است می گوید جدا از فواید سلامت جسمانی، {افرادی که} در هنرهای رزمی نمایندگی می کنند، درجه اضطراب کمتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان ناامیدی کمتری دارند. برخی اجتناب کرده اند محققان می گویند کدام ممکن است چنین تمریناتی ممکن است متنوع ارزانی برای معامله با باشد.

عامر می گوید کدام ممکن است خوب زن باید هنرهای رزمی را یاد بگیرد «به همان اندازه توانایی داشته باشد در هنگام آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید در اتوبوس، کسب هر دو قدم زدن در جاده اجتناب کرده اند شخصی حفاظت تدریجی».

62232769 - رنج ورزشکاران زن یمنی زیر آتش جنگ

دویدن در ورزشگاه در وسط حمله اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام روی حیله و تزویر در وسط خوب قلمرو جنگی، این کار را دشوارتر می تدریجی. تامین از دستگاه ورزشی {به دلیل} محاصره ائتلاف تحمل مدیریت عربستان سعودی کدام ممکن است برای مدیریت ملت تحمل مدیریت حوثی ها می جنگد، دردسر است. افسران مناسب بازی یمن {به دلیل} ضعیف دارایی ها، انتخاب را به بازی پسرها می دهند.

انتهای پیام