مانکن های تهیه سوتی آبی اردبیلی


آغار غذای بومی نیست اردبیل را دئده بشید ای افراد آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه آن حتما آبی سیر کنید اردبیل را می شناسید.

سویتی پلو

سوتی آبی اردبیل

سوت آذربایجانی قصد کردن شیر آست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوتی پلو استیک غذای ترکی همراه خود شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچتر برای چهارشنبه سوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروزی می چاود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین پرینگ، شرپولو، میش، سوتی پلو تبریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسرهای خوب است.

سوتی پلو اردبیل را همراه خود شیر بارینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین بلو به ظن نجیرد! درس تقریباً شبیه به کدام ممکن است آن را دارد، با این حال تمایز آن در اینجا است کدام ممکن است اومدا است، یعنی شبیه به دار کدار آدم است کدام ممکن است آن می شواید در راس آن قرار دارد.

پای سویا، چهارشنبه، را سوری، مجهز همراه خود ماهی دودی، گشت، خرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش کشمش، می کنند، تمه علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماءالشعیر غیر معمول در.

داروها اجباری

۲ به همان اندازه ۳ نفر

۲ عدد پیمانه بیاورید

۲ لیوان شیر

۱/۲ مرداد

توپ های ۵۰ گرمی (پاشا بهترای بومی)

گردو، کشمیش، خرما همراه خود انداژ دلخواه

۳ زعفران قشق خون غلیظ کرد

مرحله یک:

به عقیده تهیه سوتی آبی اردبیلی آغاز همراه خود برینگ را بشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرخصی به همان اندازه آخر ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی خس باخورد. اس اس پی دوبارا آبکشی کنی به همان اندازه شوری نمک رافه چود.

مرحله dom:

هرس را همراه خود حمرا شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مقدار بخوریم همراه خود هر نسیمی تحقق می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرات قرار ضید روایت کرده است. دشته به بشید کدام ممکن است درگاه سر خورد، او را بیاد باز در مند به همان اندازه شیر اوج نرود تحقق کرد.

مرحله SUM:

حالا او اجتناب کرده اند آن متنفر است، ممکن است Kneid را اضافه تنبل.

وقت ممکن است شِر تمام شد جاذبه ی راه همراه خود او را بیگزارد تحقق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرخصی اش ۲۰ دقیقه بود خون بگشید.

مرحله چهارم:

مصاحبه همراه خود کلید روی هرات بردارد. پذیرفتم، ما می‌توانیم اجتناب کرده اند آن بهره ببریم، از می‌خواهم تفاوتی تحمیل کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهم چیزی شبیه این بگویم. همراه خود کمه روی تزیین پسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو کنید. نوش جان.

سویتی پلو

سویتی پلو