ماشین سازماندهی شده در سال جدید پرهزینه است / تهیه جوابگوی تقاضا نیست


سعید متمانی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص شرایط بازار خودرو تصدیق شد: بازار خودرو باقی مانده است حرکتی نداشته اما در همین مدت شاهد افزایش قیمت بسیاری از خودروها بودیم.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان خودرو تهران افزود: ۱۴۰۱ خودرو اجتناب کرده اند مانکن ها افزایش قیمت قابل توجهی را تخصص کردند به منظور که این خودروها همراه خود معمول افزایش قیمت ۱۰ به همان اندازه ۱۵ میلیون تومانی مواجه شدند. شناخته شده به عنوان مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مانکن ۱۴۰۰ برابر ۲۶۵ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۱ برابر ۲۷۷ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قیمت پژو پارس مانکن ۱۴۰۰ برابر ۲۸۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۲۹۷ میلیون تومان است. قیمت خودروی ۱۴۴ سرعته فوری برابر ۱۹۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۱ برابر ۲۲۳ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت پژو پارس LX مانکن ۱۴۰۰ برابر ۳۳۵ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۱ برابر به. به ۳۵۳ میلیون تومان رسید.

موتمانی اظهار داشت: قیمت منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ تجهیزات خودروی روزمره در فروردین ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بین منصفانه میلیون به همان اندازه ۵ میلیون تومان افزایش کشف شد. شناخته شده به عنوان مثال پراید ۱۱۱ اجتناب کرده اند ۱۸۱ میلیون تومان به همان اندازه ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ اجتناب کرده اند ۱۶۸ میلیون تومان به همان اندازه ۱۷۱ میلیون تومان، سمند اجتناب کرده اند ۲۶۲ میلیون تومان به همان اندازه ۲۶۵ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ اجتناب کرده اند ۲۶۵ میلیون تومان به همان اندازه ۲۶ میلیون تومان متغیر است.

موتمین افزود: متأسفانه {به دلیل} کاهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه، خودرو در ملت اجتناب کرده اند منصفانه کالای مصرفی به ۱ کالای سرمایه ای تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین خبر اعم اجتناب کرده اند سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن بر این بازار تأثیر می گذارد. اخیراً اخباری مبنی بر شکسته نشده ممنوعیت واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع افزایش نرخ پول خارجی نتایج روانی بر بازار داشته است.

وی افزود: مقامات باید خواستن بازار را در سال جاری در تذکر بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه بازار را ترتیب تنبل. خودرو باید به مقیاس خواستن دسترس در بازار تزریق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه مدت زیادی است کدام ممکن است خودرو به مقیاس کافی وارد بازار نشده است.

رئیس سندیکای فروشندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه داران خودرو در تهران همراه خود دقیق اینکه تعداد زیادی بازار خودرو {به دلیل} ضعیف تهیه خودرو است، اظهار داشت: در جاری حاضر قیمت بین تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار بین ۱۰۰ به همان اندازه ۱۵۰ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر خوردن کننده را از نزدیک تحمل تاثیر قرار داده است.”

جدول زیر معمول قیمت ۱۴۰۰ خودروی فول سایز دسترس در بازار را نماد می دهد.

ماشین ها
قیمت بازار (مانکن ۱۴۰۰)
قیمت بازار (مانکن ۱۴۰۱)

خودکار فوری
۲۸۱ میلیون تومان

از کیت فوری
۱۹۰ میلیون تومان
۲۲۳ میلیون تومان

پراید ۱۱۱ (مانکن ۹۹)
۱۸۶ میلیون تومان

پراید ۱۳۱ (مانکن ۹۹)
۱۷۱ میلیون تومان

صندوقدار خوشایند
۱۷۸ میلیون تومان

تیبا هاچ بک EX
۱۸۳ میلیون تومان

ساینا داندا
۱۹۲ میلیون تومان

رانا پلاس
۲۷۰ میلیون تومان
۲۸۲ میلیون تومان

۲۰۶ نوع ۲
۲۶۵ میلیون تومان
۲۷۷ میلیون تومان

۲۰۶ تیپ ۵ (مانکن ۹۹)
۳۲۳ میلیون تومان

سمند LX، EF7
۲۸۵ میلیون تومان

سمند ال ایکس آسان
۲۶۵ میلیون تومان
۲۷۳ میلیون تومان

پژو پارس آسان
۲۸۰ میلیون تومان
۲۹۷ میلیون تومان

پژو پارس LX
۳۳۵ میلیون تومان
۳۵۳ میلیون تومان

دینا طبیعیه
۳۶۰ میلیون تومان
۳۷۲ میلیون تومان

سورین پلاس
۳۱۰ میلیون تومان

تأمین