لیست مواد دوپینگ ۲۰۲۳ اعلام شد – شما آنلاین هستید


لیست مواد دوپینگ سال 2023 اعلام شد
لیست مواد دوپینگ سال 2023 اعلام شد

به گزارش ایسنا، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ ژانویه ۱۴۰۱) ورزشکاران در سراسر جهان باید نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش های ممنوعه بر اساس آخرین لیست مواد و داروهای ممنوعه اقدام کنند، در غیر این صورت مصداق محسوب می شود. ورزشکاران دوپینگ . لیست ممنوعه، بخش اجباری استانداردهای بین المللی برنامه نبرد جهانی […]

به گزارش ایسنا، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ ژانویه ۱۴۰۱) ورزشکاران در سراسر جهان باید نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش های ممنوعه بر اساس آخرین لیست مواد و داروهای ممنوعه اقدام کنند، در غیر این صورت مصداق محسوب می شود. ورزشکاران دوپینگ .
فهرست ممنوعه جزء اجباری استانداردهای بین المللی برنامه جهانی ضد دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر ساله توسط گروه های تخصصی وادا (سازمان جهانی ضد دوپینگ) در کشورهای مختلف برای ارائه آموزش به ورزشکاران بررسی می شود. ، مربیان و تیم های پشتیبانی و توضیحاتی در مورد تغییرات ورزش ملی در نظر گرفته می شود و در نهایت لیست مواد و روش های جدید ممنوعه از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ (۲۰ آذر ۱۴۰۱) لازم الاجرا می شود.
برای مشاهده متن کامل ترجمه لیست مواد، داروها و روش های ممنوعه در سال ۲۰۲۳ طبق قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که از ۱۱ ژانویه ۱۴۰۱ معتبر و معتبر در سراسر جهان خواهد بود و قبلا داده شده است. به ایسنا، اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام