لزوم نظارت قوی شورای شهر در شهرداری اردبیل


فاطمه روح نواز

قابل شور شدن
حادثه تلخ و دلخراش مرگ کودکی در شهربازی شورابیل حاوی این پیام هشدار است که مدیریت شهری در اردبیل همچنان با ضعف شدید در اداره امور شهری مواجه است و نیازمند نظارت بیشتر و بهتر است.
بر اساس قانون، مهمترین وظیفه شورای اسلامی شهر، نظارت بر این نهاد است که به معنای کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری است و ابعاد آن (نظارت پیشین و پسین) می تواند در بهبود عملکرد موثر باشد. عملکرد شهرداری به عنوان یک عامل اجرایی و بازدارنده برای وارد آوردن آسیب بیشتر به شهر و مردم.

ضعف در مدیریت پسماندهای شهری به ویژه در مناطق کم برخوردار، سیستم حمل و نقل عمومی، کنترل ناموفق کرایه تاکسی ها، نظارت ضعیف بر بهره برداری پیمانکاران از کارگران خدمات شهری و مواردی از این دست از مصادیق بارز سوابق شهرداری اردبیل در دوره جدید است. . .که با بارش برف دی ماه سال گذشته به اوج خود رسید تا اینکه بهروز اسکندرپور، شورای شهر اردبیل به جای شهردار مجبور شد از مردم عذرخواهی کند.

محمود صفری که نزدیک به یک سال سرپرستی شهرداری اردبیل را برعهده گرفت، پس از جلب اعتماد شورای شهر، گفت: شهرداری محل سیاست نیست، محل کار و تلاش است، اما آنچه امروز ناراحت کننده است این است که وجود ندارد. اصل پاسخگویی در مدیریت شهرداری اردبیل مدیران عادت دارند با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرمسئولانه مردم را عصبانی کنند.

سرانجام؛ اردبیلی ها مطالبات جدی از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر دارند که علاوه بر افزایش نظارت بر مدیریت شهری به عنوان یک وظیفه قانونی، شهرداری را ملزم به کنترل زبان پاسخگویی در کنار خدمات و همراهی با مردم می کند.