لزوم طراحی و استقرار سیستم حسابداری مدون در شهرداری اردبیل


سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: شهرداری اردبیل به منظور شفافیت مالی و جلوگیری از هرگونه تخلف مالی نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه مکتوب حسابداری به صورت الکترونیکی یا هر سیستم نوین حسابداری اقدام کند.

سافاری سلامت

سلامت صفری در جلسه رسمی چهل و چهارمین شورای شهر اردبیل در ۳۰ شهریورماه اظهار داشت: گزارش حسابرسی شهرداری در سال ۱۳۹۷ ارسالی از سوی شرکت حسابرسی حاوی نقاط ضعفی بود و من از سوی دیگر فقط گزارش حسابرس و عملکرد را دریافت کردم. از وضعیت شهرداری در همان سال، پرونده باید با نامه کتبی شورا برای بررسی ابهام به مرجع نظارتی فرادات ارسال شود.

وی افزود: بیش از یک سال از تشکیل شورای دوره ششم می گذرد و برای کاهش نگرانی های آینده و جلوگیری از بروز مشکلات جدید. اگر در بودجه مصوب سالانه اختلاف نظر داریم، شهرداری باید طرح نظام مدون را برای مسائل مالی در اولویت قرار دهد.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های کاری شورای ششم است و این اقدام باید نظام مند و پایدار باشد و در خصوص مسائل مالی شهرداری ها با بهره گیری از راه اندازی و ایجاد یک منسجم و سیستم مالی هوشمند، می‌تواند این مشکل را حل کند که گزارش مالی سال‌های گذشته باعث کاهش چشمگیر درآمد سال‌های آینده شده است که برای شفافیت و سلامت و مبارزه با فساد اداری بر آن تاکید شده است.