لزوم استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های پژوهشی داده ها بنیان در مدرسه های داروسازی


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در دیدار همراه خود روسای دانشکده های داروسازی تهران ذکر شد: ساخت منصفانه مرجع آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی کارآمد.

وی افزود: ما نیازهای محله را در زمینه دارو، چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه آزمایشگاهی اجتناب کرده اند گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو اکتسابی کردیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری حمایت معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری {در این} بخش واضح است.

پناهی خاطرنشان کرد: در تذکر داریم اجتناب کرده اند توانمندی مدرسه‌های داروسازی اجتناب کرده اند تذکر زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید تخصصی کدام ممکن است در اختیار دارند برای تعمیر نیازهای محله {در این} زمینه استفاده کنیم.

دانشکده ها باید بخشی اجتناب کرده اند بودجه شخصی را صرف فناوری کنند

دکتر محمد رضا مشترک، رئیس محل کار رشد فناوری سلامت وزارت بهداشت ذکر شد: طی مکاتباتی کدام ممکن است سال قبلی به پایان رسید، ادعا کردیم کدام ممکن است دانشکده ها بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات اختصاص یافته را صرف فناوری خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع اجرایی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آن ها تامین تبدیل می شود. اجرا شد. بالا نامه ها برای محصول خرج می کنند.

رگولار همراه خود ردیابی به اینکه موضوع پزشکی یکی اجتناب کرده اند شاخه های بی نظیر بخش فناوری سلامت است، ذکر شد: امسال باید ماموریت های فناورانه بیشتری در بخش داروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم ساخت فناوری در هر دانشکده {در این} بخش داشته باشیم. پزشکی باید همراه خود مقالات رقبا تدریجی.”

اجتناب کرده اند مانکن محل کار سوئیچ فناوری بهره ببرید

دکتر علی علیزاده مشاور معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت همراه خود ردیابی به اینکه مدرسه های داروسازی عملکرد فعالی در چرخه ساخت ثروت دارند، ذکر شد: بودجه محدودی هم داریم به همین دلیل باید در بخش فناوری قابلیت سازی کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری

علیزاده به بازرسی اجمالی تغییر پژوهش به فناوری در سلامت تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تحقیقاتی بیش اجتناب کرده اند ۷۵ هزار مقاله آشکار شده در ISI دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های تحقیقاتی ۲۲۲ هزار بالا نامه را به سند رسانده اند. علاوه بر این ۵۵۳ ماموریت فنی نیز به سند رسید.

وی ذکر شد: علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۱۸۶۵ اختراع خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ اختراع در سراسر جهان داریم. ۴۳۴۳ محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی اولین سند شد. ۱۴۲۴ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مفید در امکانات انبساط موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۲۰ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها بنیان داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۲۴۲ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها بنیان به بازار تهیه تبدیل می شود.

مشاور معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت افزود: نرخ جهانی تغییر پژوهش به اختراع کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شاخص استفاده شده پژوهش در کشورهای در جاری رشد شناخته تبدیل می شود اجتناب کرده اند ۴.۶ به همان اندازه ۵.۱ سهم است. در دنیا اجتناب کرده اند محل های کار سوئیچ فناوری به تماس گرفتن TTTO برای رشد تغییر داده ها به فناوری استفاده تبدیل می شود.

این نشست همراه خود حضور دکتر عبدالمجید شراقلی رئیس مدرسه داروسازی دانشکده بقیع الله، دکتر حسین واحدی رئیس مدرسه داروسازی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر محسن امینی رئیس مدرسه داروسازی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. مدرسه داروسازی. اجتناب کرده اند دانشکده علوم پزشکی ایران، دکتر سید علی رضا مرتضوی، رئیس مدرسه داروسازی پردیس بین الملل دانشکده ایران برگزار شد.