قیمت نان در اردبیل افزایش نمی یابد


نوبخت گفت: با اجرای طرح جدید هوشمند یارانه آرد، مردم نان را با قیمت مصوب ۱۴۰۰ خریداری می کنند و قیمت نان به هیچ عنوان در سال ۱۴۰۱ افزایش نمی یابد.

نان سنگک

نوبخت گفت: با اجرای طرح جدید هوشمند یارانه آرد، مردم نان را با قیمت مصوب ۱۴۰۰ خریداری می کنند و قیمت نان به هیچ عنوان در سال ۱۴۰۱ افزایش نمی یابد.

مدیرکل خدمات بازرگانی استانداری اردبیل گفت: هیچ محدودیتی برای خرید نان برای مردم وجود ندارد و میزان نان مصرفی مردم مشخص شده است.

نوبخت گفت: دستگاه های کارتخوان جدید نانوایی ها در حال نصب است و تمامی نانوایی ها به نانوایی های جدید کارتخوان مجهز می شوند.

وی سیاست دموکراتیزه سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را تصمیمی موثر و راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از طبقات پایین جامعه، مبارزه با فساد، رانت و اصلاح ساختار اقتصادی زنجیره گندم، آرد و نان دانست.

مدیرکل خدمات بازرگانی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه اگر نان بیش از آرد خریداری شده توسط نانوایان به فروش برسد، این سامانه به مصرف کنندگان هشدار می دهد، گفت: از آنجایی که نرم افزارهای موجود کل فرآیند خرید آرد برای فروش نان را کنترل می کنند، احتمال وقوع تخلفات تا حد زیادی کاهش یافته است.” پیدا خواهد کرد.

نوبخت با بیان اینکه تمهیدات لازم برای خرید گندم و کلزا از کشاورزان استان اندیشیده شده است، گفت: مرکز خرید هر چه سریعتر نسبت به رفع کمبود موجود اقدام کند.