قیمت تخمینی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران/منیریه متری ۴۴ میلیون تومان – شما آنلاین هستید


قیمت تخمینی آپارتمان در منطقه 22 تهران/منیریه متری 44 میلیون تومان.
قیمت تخمینی آپارتمان در منطقه 22 تهران/منیریه متری 44 میلیون تومان.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاوران املاک سطح شهر بر اساس بررسی میدانی قیمت مسکن در تهران، برآورد قیمت خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند. منطقه، آدرس، متراژ، تعداد اتاق، عمر ساختمان (سال)، قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ والنجک ۱۲۲ ۲ ۶ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ […]

به گزارش خبرنگار مهر، مشاوران املاک سطح شهر بر اساس بررسی میدانی قیمت مسکن در تهران، برآورد قیمت خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

قلمرو
نشانی
تصویر چهارگوش
شماره اتاق
عمر ساختمان (سالها)
قیمت هر متر مربع (تومان)

۱
ولنجک
۱۲۲
۲
۶
۱۲۰۰۰۰۰۰

۲
سعادت آباد

۱۳۵

۳
۱۷
۲۰۰۰۰۰۰

۳
انتخاب
۱۲
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۴
تهران پارس
۷۷
۲
۳
۳۰۰۰۰۰۰

۵
بلوار فردوس غربی
۸۵
۲
۱۰
۳۰۰۰۰۰۰

۶
امیرآباد
۱۲۰
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۷
سهروردی شمالی
۱۴۵
۳
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۸
نارمک
۱۴۶
۳
۵
۳۰۰۰۰۰۰

۹
استاد معین
۷۸
۲
۴
۲۰۰۰۰۰۰

۱۰
جیحون
۶۲
۲
۱۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۱
مانیریا
۷۰
۲
۳
۲۰۰۰۰۰۰

۱۲
خانی آباد
۸۷
۲
۱۴
۲۰۰۰۰۰۰

۱۳
میدان پیروزی بروجردی
۸۹
۲
۱۱
۲۰۰۰۰۰۰

۱۴
پیروزی ۱۰ آوریل
۹
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۱۵
بلوار ابوذر
۹
۲
۱۰
۲۰۰۰۰۰۰

۱۶
نازی های قرن
۱۱۰
۲
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۱۷
شرح
۵۷
۱
۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۸
یافت آباد
۷۷
۲
۶
۲۰۰۰۰۰۰

۱۹
عبدالآباد
۷۰
۱
۱
۲۰۰۰۰۰۰

۲۰
شهر رضوان
۱۲۰
۲
۳
۲۰۰۰۰۰۰

۲۱
از دهان به دهان
۱۵۶
۲
۳
۲۰۰۰۰۰۰

۲۲
دریاچه چیتگر
۱۲۵
۳
۷
۲۰۰۰۰۰۰