قهرمان جهان ووشو: فدراسیون ایران عالی تفریحی خانوادگی است/ بیوگرافی معلم جدید چیست؟


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محسن احمدی یکی اجتناب کرده اند ستاره های سال های فعلی گروه سراسری ووشوی ایران در دسته تالو است کدام ممکن است افتخارات زیادی {در این} موضوع کسب کرده است. او در سال ۱۹۸۰ به گروه سراسری اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات عظیم در سراسر جهان سودآور به کسب ۸ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقره در درجه در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان شد. طلای قهرمانی آسیا ۲۰۰۸، جام جهانی ۲۰۰۹، نقره جام جهانی ۲۰۱۱، نقره قهرمانی آسیا ۲۰۱۲، طلای کشورهای اسلامی ۲۰۱۳، طلای جهان ۲۰۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام طلای آسیا ۲۰۱۶ {در میان} افتخارات فراوان {در این} تأثیر ایرانی مشهور داشت. او در سال ۲۰۱۷ سرمربی گروه سراسری بلغارستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر همراه خود سابقه آموزش دیدنی در ترکیه مشغول به آموزش است.

* عالی خانوار تفریحی در فدراسیون ووشو موجود است

وی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد علت غیبتش اجتناب کرده اند روی نیمکت گروه سراسری ایران اظهار داشت: متاسفانه مبتلا عالی سری مسابقات شدم. ممکن است در ترکیه هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان سیواس مشغول ورزش هستم. اینکه خانوار تفریحی در فدراسیون هستند بی شک کار درستی است. امیر صدیقی (سرپرست فدراسیون) برادرش را دبیر فدراسیون کرد کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند آن {نمی دانم} چرا برکنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازی های رزمی به او سمت دادند. حالا کدام ممکن است حسین عققی اجتناب کرده اند گروه سراسری کنار شده، برادرش شناخته شده به عنوان سرمربی گروه انواع شده است! یعنی ما در ایران معلم عکس نداریم کدام ممکن است همه وقت برادر اخلاقی باشد؟

سراسری پوش اسبق ووشو ایران اظهار داشت: حسین عققی همزمان همراه خود آموزش گروه سراسری تعدادی از سمت تولید دیگری را نیز بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدایی برادرش اجتناب کرده اند ووشو اولین معلم تبدیل می شود. قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم ووشو دیگه ای نیست؟ همه {در خانه} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبری خاموش است، {نمی دانم} چرا باید در ووشو این اتفاق می افتاد.

احمدی مدعی شد: ممکن است اولین معلم بودم کدام ممکن است به طور مناسب ایران را توقف کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون ووشو به بلغارستان رفتم با این حال اکنون فعالیتم در ایران متوقف شده است. دلیلش هم اینجا است کدام ممکن است در زمان انتخابات مصاحبه کردم.

* بزرگنمایی نکنید، ساندا در دنیا بدون در نظر گرفتن

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است محتوای مصاحبه ممکن است چه بود؟ وی تصریح کرد: ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است امیر صدیقی در دیپلماسی فدراسیون بود نمی شناختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخابات انتخاب گیرنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رأی دهنده نبودم. ممکن است مصاحبه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم بیشتر است عالی نفر اجتناب کرده اند این بازی بیاید. واقعا {نمی دانم} دوست پسرم اهل بازی است هر دو ۹. مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به مهاجرت شدم. ممکن است کارم را می دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانم سودآور شوم با این حال همراه خود این شرایط ووشوی ایران اجتناب کرده اند بین {می رود}.

احمدی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند متورم شدن فدراسیون ووشو، دلیل داد: می گویند ما قهرمان جهان ووشو هستیم، با این حال خواه یا نه به محله خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دلیل دادند کدام ممکن است مکان قهرمان شدیم؟ ما ساده در ساندا پیروز شدیم چون در اوزان غیر زبان چینی نمایندگی کردیم. یکی اجتناب کرده اند نمایندگان ما در فینال به چین باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس را اجتناب کرده اند بازو داد. آنها ۵ وزن را برای مسابقه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۵ وزن را با بیرون برخورد همراه خود چین دریافت کرد می شوند. اگر قهرمان جهان هستید، چرا به چین نمی روید؟ ممکن است نمیخوام کار کودک های ساندا رو بازو کم بگیرم چون تلاش میکشن ولی ووشو باشی دنیا به اسم پیه معروفه ۹ ساندا؟

* اجتناب کرده اند ۹۰ مدال تالو تعدادی از مدال می توانیم بگیریم؟

وی یکپارچه داد: خواه یا نه به کسی آموزش داده شده است شده کدام ممکن است در تالو ۹۰ مدال موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مدال اجتناب کرده اند این ۹۰ مدال را می گیریم؟ اینها همه مشکلات اتحادیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس حرفی نمی زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کدام ممکن است حرف می زنیم دشمن محسوب می شویم. همراه خود این همه مدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از سراسری چرا به ما می گویند دشمن؟ به ممکن است فراری دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند نمی خواستم ایران را توقف کنم. می خواستم در لیگ باشم، اجازه کار نداشتم، می خواستم کار آزاد راه بیندازم، با این حال در استان ممکن است را پایین میله های زندان رها کردند. در تالو تعدادی از مدال گرفته اید کدام ممکن است می گوید قهرمان جهان هستید؟

*ووشو در انحصار {بوده است}

احمدی اظهار داشت: در المپیک ۲۰۲۶ ووشوی بچه ها ساده دسته تالو وارد تفریحی ها تبدیل می شود ۹ ساندا. تالو ساده در ۴ تعیین کنید (تایچی چوان، تایچی فن، چانگ چوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوئن شو) فعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در هیچ عالی اجتناب کرده اند این تعیین کنید ها مدال نداریم. ما این مدیریت ها را لغو کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ توجه اندازی برای بلند مدت نداریم. ووشو در انحصار {بوده است}. اگر در ساندا نتیجه می گیریم به {این دلیل است} کدام ممکن است در دنیا کسی نیست کدام ممکن است ووشو تنبل. همه قهرمانان معروف روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین {به دلیل} پول خوشایند وارد MMA شدند. ساندا گولان گاهی به اتحادیه ما گذشت است.

*فدراسیون ووشو برای دوست ممکن است نیست

چون آن است ستاره سابق گروه سراسری ووشوی ایران با توجه به پیش سوراخ بینی شخصی اجتناب کرده اند بلند مدت این موضوع مدعی شد: بلند مدت خوبی را پیش سوراخ بینی {نمی کنم} از مدیریت جهانی این موضوع نیز همراه خود مشکلاتی مواجه است. اتحادیه ما اتحادیه برتر نژاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنفی دقیق نیست. هیچکس با بیرون اجازه آقایان آب نمی خورد. قهرمانان ساندای معروف دنیا این میدان را توقف کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس در دنیا به او احترام نمی گذارد. در ترکیه هم می گویند ووشو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین قرار دارد با این حال فایده ای ندارد. آنها به سادگی در تالو کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {در این} بخش اجتناب کرده اند ۹۰ مدال چاپ شده شده یکی ۲ مدال اصولاً ندارد.

وی یکپارچه داد: بچه ها ما می خواهیم قهرمان جهان شوند با این حال منطقه برای بزرگسالان مشخص است. چون فشارها، فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات اجرایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران ساده حمایت موجود است. این در حالی است کدام ممکن است در ووشوی جهانی تالو حرف اول را می زند. بلند مدت ووشوی ما هم مثل مدال های زودتر است کدام ممکن است همراه خود همین فروش ساخته بودند. آنها قهرمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه ها همراه خود شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ملت ها رقبا می کنند.

احمدی در نهایت سخنان شخصی اظهار داشت: لطفا عالی نفر بیوگرافی ورزشی سرمربی گروه سراسری ایران را به ممکن است آرم دهد. ما مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآموزان سرشناس زیادی داریم کدام ممکن است همه را خانه نشین کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کودک ها ساده کسانی هستند کدام ممکن است {در این} دایره هستند. شخص غیرکلامی احتمالا باید کناره گیری تنبل. اکنون عالی پرس و جو عظیم با توجه به انتخابات موجود است. همراه خود فرا رسیدن زمان انتخابات، علی صدیقی، برادر رئیس جمهور حال، دبیر مجمع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شناسایی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی علی نژاد، رئیس سابق اتحادیه، معاون وزیر شد. چون آن است توسط برادر رئیس جمهور گزارش شده است! خواه یا نه این امتیازات مطرح نیست؟

انتهای پیام