قلمرو اوقات فراغت زمستانی آلوارز سارین


اگر دوست دارید سفری سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه منحصر به فرد را در دل زمستان تخصص کنید، همراه خود این گزارش در کنار باشید به همان اندازه آلوارز، این بهشت ​​پنهان ایران را بیشتر بشناسید.

آلوارز

به گزارش دیدشهر؛ شهر توریستی فوری در همه زمان ها به خاطر آب های معدنی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفابخشش مشهور جهانی دارد، سالانه هزاران و هزاران مسافر اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خارج اجتناب کرده اند ملت مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند آب های خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفابخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خاص کوهستانی به این شهر بازدید می کنند.

با این حال جاذبه های شهر فوری این شهر ۹ تنها به خاطر چشمه های آب گرمش منحصر به شخص است، اما علاوه بر این این شهر معاصر راه اندازی تن محل قرارگیری گردشگری، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص دارد کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد بازدید دارند.

آلوارز

پیست اسنوبورد آلوارز یکی اجتناب کرده اند این پیست ها است جاذبه های گردشگری سارین محل قرارگیری برای مسافران اوقات فراغت، مسافران بازی دوست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید به این قلمرو {در تابستان} تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست.

آلوارس عنوان کشاورزی در شهرستان سارین است کدام ممکن است در ۱۲ کیلومتری غرب این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ کیلومتری غرب اردبیل قرار دارد.

آلوارز بهترین پیست اسنوبورد ایران

پیست اسنوبورد آلوارس در قله ۳۲۰۰ متری اجتناب کرده اند درجه اقیانوس قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} بارش از حداکثر برف در پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} آب شدن دیرهنگام برف در شش به همان اندازه هشت ماه اجتناب کرده اند سال مملو اجتناب کرده اند برف است.

کوهنورد اسپالان

پیست اسنوبورد آلوارس همراه خود مساحت ۲۰ هکتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه ۱۲۵۰ متر کدام ممکن است در سال ۱۳۸۵ به طور مناسب افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی ورزشکاران قرار خواهد گرفت، شناخته شده به عنوان بهترین پیست اسنوبورد ایران نیز شناخته تبدیل می شود.

به آلوارز بازدید کنید

برای حضور در قلمرو آلوارس باید تعدادی از کیلومتری {به سمت} غرب روستای آلوارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خیابان رانندگی کنید با این حال اجتناب کرده اند شکوه این شخصیت سحرآمیز خداوند غافل نشوید. همراه خود دیدن سبلان سرفراز یعنی نزدیک کردن به مکان تعطیلات بسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل ممکن است {به سمت} این قلمرو حرکت می کنند.

آلوارز

سفید برفی پس اجتناب کرده اند گذر اجتناب کرده اند هزارتوی خیابان های آلوارس، اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پیران خون خوب و دنج آلوارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برداشتن اجتناب کرده اند غذاهای استاندارد قلمرو، روح این قلمرو را برای حضور در پیست اسنوبورد آلوارس نوید می دهد.

علاقه های متنوع در آلوارز

جاری باید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند تفریحات مفرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب این قلمرو استفاده کنیم به همان اندازه یادآوری ای خوش اجتناب کرده اند سفرهای زمستانی بسازیم.

۱- لوله استفاده

ماشین هایی کدام ممکن است در خیابان دیدیم بالا می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله ها اجتناب کرده اند بالای ماشین باز تبدیل می شود، اینجاست کدام ممکن است صدای سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت کودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه بزرگترها به گوش می رسد، لوله ها اجتناب کرده اند بالا باز کردن بالا می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کدام ممکن است ما زیرین بروید، سرگرمی خصوصی کدام ممکن است از آنها سفر تبدیل می شود به سر شخصی می رسد.

لوله زمستانی

حالا باید یک بار دیگر تیوب را بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} بالا حرکت دهد، هرچند به سختی روی حیله و تزویر است، با این حال لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی زیرین درگیر شدن روی حیله و تزویر است. بعد از همه باید مراقب ایده ها امنیت باشیم به همان اندازه برای خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانمان اتفاقی نیفتد.

۲- بپرسید

اگر عالی اسکیت باز ماهر هستید همراه خود خیال دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرگرمی در آلوارس اسکیت کنید با این حال اگر اسکیت استفاده بلد نیستید درگیر نباشید می توانید همراه خود خیال دستی اجتناب کرده اند مربیان این موضوع بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکیت کنید.

آلوارز

۳- آلوارز تله سیج

تله کابین تقریباً شبیه تله کابین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری خیلی شبیه تله کابین دارد با این حال همراه خود به سختی تمایز! غیر از کابین، متعدد صندلی انصافاًً ایمن در تله کابین موجود است کدام ممکن است روی آنها می نشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه حرکت می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطراف خوش منظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظره ظاهر شد می کنید. یکی اجتناب کرده اند سرگرمی انگیزترین کارهایی کدام ممکن است در آلوارس می توان انجام داد، تلسکوپ استفاده است.

آلوارز

تله کابین به معنای واقعی کلمه هستند مرتب سازی وسیله سوئیچ هر دو بلند است کدام ممکن است معمولاً در پیست های اسنوبورد استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عالی حلقه کابل فولادی متصل بین ۲ ایستگاه تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند نیمکت ها را به حرکت در می آورد.

تله ۱۲۰۰ متری آلوارز در مرحله یک مورد استفاده قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نشستن در یک واحد صندلی ۲ نفره می توانید اجتناب کرده اند قله قلمرو را تبصره کنید کدام ممکن است در واقع همراه خود لباس سفید برفی قلمرو ممکن است را به وجد خواهد آورد.

گزارش: نسیم علی دانشور


مناطق خالص در استان اردبیل | گردشگری زمستانی در استان اردبیل